สมุนไพรพลูคาว หรือ คาวตอง

พลูคาว หรือชื่อที่เรียกกันว่า ผักคาวตอง เป็นไม้เลื้อยประเภทล้มลุก ถือเป็นพืชตระกูลเดียวกับพลู แต่อายุอยู่ได้หลายปี ขึ้นอยู่ตามแถวภาคเหนือ ลำต้นจะเลื้อยทอดไปตามพื้นดิน รากแตกออกตามข้อ ทั้งต้นมีกลิ่นคาวเหมือนกับกลิ่นของคาวปลาอย่างรุนแรง คล้ายปลาช่อน การขยายพันธุ์โดยการปักชำ ชอบขึ้นตามริมห้วยต่าง ๆ หรือมักจะพบขี้นที่ ที่ชื้นแฉะริมน้ำ มีร่มเงาเล็กน้อยในสภาพอากาศที่เย็น สรรพคุณของสมุนไพร พลูคาว หรือ คาวตอง1 ใช้รักษาโรคมะเร็ง โดยเฉพาะเกี่ยวกับมะเร็งปอด มะเร็งต่อมไทรอยด์ cheap jerseys มะเร็งปากมดลูก2 เนื้องอกในสมอง3 ริดสีดวงทวาร โดยไม่ต้องผ่าตัด4 …

Read More

ประโยชน์สมุนไพรผักแว่น

ผักแว่น (Water clover) เป็นผักสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายบริเวณริมน้ำหรือริมตลิ่งตามห้วย หนอง คลอง บึงหรือบ่อเก็บน้ำตามหัวไร่ปลายนา เป็นผักสมุนไพรที่นิยมเก็บทั้งต้นมารับประทานสดคู่กับกับข้าว อาทิ เมนูป่นหรือน้ำพริก ซุปหน่อไม้ ลาบ และส้มตำ เป็นต้น จากการสำรวจ และเก็บตัวอย่างผักแว่นในทุกภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า ชนิดของผักแว่นที่สำรวจพบมีจำนวน 4 ชนิด คือ 1. ผักแว่นหรือผักลิ้นปี่ 2. ผักแว่นใบมัน (2 ชนิดนี้ เป็นชนิดพันธุ์พื้นเมืองดั้งเดิมที่พบในไทย พบได้ตามแหล่งน้ำธรรมชาติ โดยชนิดที่ …

Read More

เทคนิคการเลี้ยง “กบนา” ขายรายได้ดี

คุณสุจินต์ แสงแก้ว เป็นชาวตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีอาชีพทำนาและทำสวน ด้วยมีความสนใจในการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ (กบ) จึงได้เข้ารับการอบรมการเลี้ยงกบนาจากศูนย์การศึกษาห้วยฮ่องไคร้ฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2541 และได้รับปัจจัยการผลิตเป็นวัสดุในการก่อสร้างบ่อกบเป็นบ่อซีเมนต์ จำนวน 2 บ่อ และปัจจัยการผลิตชนิดอื่นๆ ซึ่งบ่อกบได้สร้างไว้ในบริเวณบ้านพักอาศัยพื้นที่ประมาณ 2 งาน โดยเริ่มแรกเลี้ยงกบนา เนื่องจากได้ไปอบรมในการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงกบนากับศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ และได้ปัจจัยในการผลิตมา จึงได้พยายามเพาะเลี้ยง ขยายพันธุ์มาเรื่อยๆ และเมื่อมีจำนวนมากขึ้น คุณสุจินต์ จึงได้แจกพันธุ์ฟรีให้แก่ชาวบ้าน แล้วต่อมาได้มีการบอกต่อๆ กัน …

Read More

วิธีทำปุ๋ยคอกหมักชีวภาพ

คุณณรงค์ กิ่งแก้ว หรือผู้ใหญ่ณรงค์ ถือว่าเป็นเกษตรกรอีกท่านหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการทำน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้จากการเข้าอบรมกับหน่วยงานต่างๆ แล้วผู้ใหญ่ณรงค์เองก็ยังได้คิดค้นสูตรน้ำหมักสูตรต่างๆ ที่สามารถนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าสูงสุด ไม่ว่าจะเป็น ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ปุ๋ยคอกหมักชีวภาพ สารสกัดสมุนไพรสูตรต่างๆ ฮอร์โมนพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางข้างของพืช ฮอร์โมนสูตรขยายขนาดทางยาวของพืช และฮอร์โมนนมเหลือง วัสดุอุปกรณ์ 1 มูลสัตว์(โคนม) 10 ปีบ 2 รำละเอียด 2 กิโลกรัม 3 แกลบดิบ, เศษหญ้า, ฟางแห้ง 1 ส่วน …

Read More

ปลูก “ไผ่ตง” สร้างรายได้

ไผ่ตงถูกจัดให้เป็นพืชอเนกประสงค์ และสารพัดประโยชน์ เนื่อง จากส่วนต่าง ๆ ของไผ่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและ ทางอ้อม อาทิ หน่อสามารถนำมาประกอบอาหาร หรือแปรรูปเป็น หน่อไม้ปี๊บ (ต้มบรรจุปี๊บ) ลำต้นสามารถมาใช้ในการก่อสร้าง เช่น ทำนั่งร้านเครื่องใช้ในครัวเรือน หรือทำเยื่อกระดาษ ใบใช้ห่อขนม ทำหมวก ทำหลังคา กิ่งและแขนงใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ และกิ่งแขนงของ ไผ่ยังนิยมใช้มาเป็นส่วนขยายพันธุ์ พันธุ์ไผ่ที่สำคัญ และเป็นที่นิยม ปลูกในการบริโภค ได้แก่ ไผ่ตง ซึ่งเกษตรกรสามารถปลูกไผ่ตงเป็น อาชีพหลัก หรืออาชีพเสริมก็ได้ …

Read More

วิธีปลูกข้าวโพดสีม่วง ปลูกง่าย รายได้ดี

หากเกษตรกรท่านใดกำลังมองหาการปลูกข้าวโพด แต่ยังไม่รู้ว่าจะปลูกข้าวโพดชนิดใด เกษตรกรก้าวหน้า ขอแนะนำการปลูกข้าวโพดสีม่วง เป็นอีกช่องทางในการสร้างรายได้แก่เกษตรกร เพราะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี และยังเป็นพืชที่ต้องการของผู้บริโภค เพราะมีรสชาติหวานน้อย มัน อร่อยและไม่ค่อยติดฟัน ไปดูกันว่าทำอย่างไรให้ข้าวโพดสีม่วงได้ผลผลิตดี งอกงาม ขั้นตอนแรกการเตรียมดิน ให้เกษตรกรไถตากดินประมาณ 7-10 วัน แล้วไถแปรเพื่อย่อยดิน ให้ดินแตกละเอียด เพื่อให้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเจริญเติบโตได้ดีการปลูกข้าวโพดสีม่วงแบ่งออกเป็น 2 วิธี1 ปลูกแบบเดี่ยว โดยเว้นระยะห่างระหว่างแถว75 เซนติเมตร ระยะห่างระหว่างต้น 20 -25 เซนติเมตร หลังจากนั้นให้ทำการปลูกหลุมละ 1 …

Read More

วิธีปลูกทุเรียนให้รอด ต้องทำสิ่งนี้

วิธีปลูกทุเรียนให้รอดเลือกต้นพันธุ์ทุเรียน ที่อายุไม่เกิน 1 ปี กิ่งข้างหรือกิ่งกระโดงใช้ได้หมด เลือกต้นที่สมบูรณ์แข็งแรง ใบเขียว ความสูงของต้นพันธุ์ ไม่ควรเกิน 60-70 cm เพราะถ้าต้นพันทุเรียนสูงกว่านี้ แสดงว่าอยู่ในถุงชำนานมากกว่า 1 ปี รากที่อยู่ในถุงจะขด เมื่อนำมาปลูกทุเรียนจะโตช้า และมักจะเป็นโรคได้ง่าย ถ้าต้นพันธุ์มีรากขดให้ทำการตัดรากที่ขดออก นำต้นพันธุ์ลงปลูกให้เหลือดินเดิมประมาณ 1 นิ้ว การปลูกทุเรียนไม่เหมือนกับการปลูกพืชอย่างอื่น ที่สามารถกลบโคนได้เลย แต่การปลูกทุเรียนต้องเหลือดินเดิมให้สูงกว่าระดับพื้นประมาณ 1 นิ้วเพื่อให้รากทุเรียนหายใจได้ การปลูกทุเรียนให้รอดจากลมพัดค้ำด้วยไม้ผูกด้วยเชือกฝางให้แน่น ป้องกันการโยกที่เกิดจากลม ถ้าเราปล่อยให้ลมพัดต้นพันธุ์โยกอยู่ตลอด …

Read More

ธาตุอาหารหลักของ N-P-K

ปุ๋ย (Fertilizer) คือวัสดุที่มีองค์ประกอบของแร่ธาตุ อินทรีย์วัตถุ และจุลินทรีย์ที่สามารถปลดปล่อยธาตุอาหารที่จำเป็นให้แก่พืช รวมถึงการปรับปรุงดินให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1 ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยอนินทรีย์ เป็นปุ๋ยที่เกิดจากกระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรม ด้วยการสังเคราะห์แร่ธาตุหลักที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมถึงส่วนประกอบอื่นๆ เช่น สารปรับปรุงดิน และแร่ธาตุอาหารรอง ปุ๋ยเคมีจะถูกระบุด้วยสูตรปุ๋ยที่เป็นตัวเลข 3 ตัว เช่น 15-15-15 สูตรปุ๋ย หมายถึง ตัวเลขที่ใช้แสดงปริมาณธาตุอาหารหลักของ N-P-K ซึ่งตัวเลขในตำแหน่งใดจะแทนความหมายถึงร้อยละของแร่ธาตุนั้นในหน่วยร้อยละโดยน้ำหนัก N …

Read More

ปลูกผักบุ้งน้ำสร้างรายได้

ผักบุ้ง เป็นพืชที่อยู่ในพื้นที่ประเทศไทยของเรามานาน แล้วก็เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากพืชชนิดนี้มีคุณประโยชน์มากมายจนหาข้อจำกัดไม่ได้เลย เพราะในตัวผักบุ้งนั้นจะอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆ ที่สำคัญอีกด้วย พืชชนิดนี้จะอาศัยอยู่เหนือน้ำ หรือในที่ที่มีความแฉะ เพราะพืชชนิดนี้จะชอบน้ำมากเป็นพิเศษ ถ้าหากขาดน้ำไปจะกลายเป็นการสร้างความเสียหายให้กับวงจรของผักบุ้งเลยก็ว่าได้ โดยลักษณะทั่วไปของผักบุ้งคือ ลำต้นจะไม่มีขน ภายในลำต้นจะกลวงโบ๋ ส่วนใบจะออกสลับกัน มีปลายใบที่เรียวแหลมดูสวยงาม จะมีความยาวประมาณ 6-15 เซนติเมตร สามารถพบได้ตามลำคลอง หนอง บึง ร่องน้ำในสวน หรือตามแหล่งน้ำต่างๆ คุณสุภาวดี แตงสุข คือหนึ่งในเกษตรกรที่ปลูกผักบุ้ง และเป็นเจ้าของแปลงนาผักบุ้งน้ำ ที่ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี …

Read More

สมุนไพรรักษาโรคกรดไหลย้อน

สาเหตุโรคกรดไหลย้อนอาการแสบร้อนทรวงอก (Heart burn) หรือ กรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux) คือสภาวะที่ลมหรือแก๊สในลำใส้มาก จนอัดให้น้ำย่อย หรือกรดในกระเพาะอาหารไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร เกิดจากระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ทำให้มีลมในระบบย่อย และเกิดกรดเกินในกระเพาะ และในรายที่หูรูดปลายหลอดอาหารหย่อนยาน จึงไม่สามารถปิดกั้นกรดส่วนเกินนี้ได้ กรดจึงไหลย้อนขึ้นมาในหลอดอาหาร ภาวะที่มักทำให้อาการกำเริบ เช่น กินอาหารมากเกิน อาหารย่อยยาก สูบบุหรี่จัด ดื่มกาแฟ-แอลกอฮอล์มาก กินยาที่กัดกระเพาะ เช่น แอสไพริน ยาแก้ปวด มีภาวะอ้วนลงพุง ท้องผูก ยังนั่งตัวงอหรือนอนราบหลังอาหาร หรือเครียด …

Read More

ทำ ‘เสวียน’ ล้อมต้นไม้

ชาวขอนแก่นต่างเร่งกันลงมือทำเสวียน เพื่อนำไปติดตั้งโดยรอบต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆทั่วทั้ง 26 อำเภอของ จ.ขอนแก่น โดยเฉพาะที่ศาลากาลางจังหวัดขอนแก่น รวมไปถึงหน่วยงานราชการบริเวณโดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ต่างมีการนำเสวียนมาติดตั้งโดยรอบต้นไม้ทุกต้น ตามมาตรการปราบฝุ่น ที่ทางจังหวัดได้ขอคามร่วมมือไปยังทุกหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาฝุ่นด้วยการบริหารจัดการขยะและเศษใบไม้ในพื้นที่อย่างเข้มงวด หลังจากช่วงที่ผ่านมา จ.ขอนแก่น ประสบปัญหากับมลพิษทางอากาศในเรื่องขอฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ครอบคลุมพื้นที่ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า เสวียนคือภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีมานานแล้ว ซึ่งหากเรียกให้เข้าใจง่ายก็คล้ายกันการล้อมต้นไม้ในระดับความสูง 60 ซม. ด้วยวัสดุธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นที่เก็บใบไม้ที่ร่วมหล่นลงมาไว้ในโดยรอบโคนต้น เพื่อให้กลายเป็นปุ๋ย ทดแทนการนำไปทิ้งหรือการนำไปเผา ซึ่งในการจัดทำเสวียนนั้นได้กำหนดให้หน่วยงานราชการทุกแห่งนำร่องจัดทำเสวียนไม้ไผ่ล้อมโคนต้นไม้ไว้ และเมื่อมีการทำความสะอาดก็ให้นำใบไม้และเศษหญ้า …

Read More

คนเราควรอาบน้ำบ่อยแค่ไหน?

การอาบน้ำเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดี สามารถช่วยป้องกันการเกิดโรคและยังจะส่งเสริมสุขอนามัยที่ดี แต่ความถี่ที่ควรอาบน้ำบ่อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่แตกต่างกันผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คนทั่วไปควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำบ่อยเกินไป จึงจะช่วยให้ผิวมีสุขภาพดี ในกรณีคนปกติ ควรอาบน้ำเพียง 2-3 วันต่อครั้งก็เป็นการเพียงพอแล้ว จะทำให้รักษาความสมดุลของผิว ทำให้ผิวกระจ่างใสและมีสุขภาพดี แต่สิ่งสำคัญคือ แม้ว่าไม่ได้อาบน้ำ แต่ก็ควรเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ที่สะอาดทุกวัน อย่างไรก็ตามยกเว้นผู้ที่ต้องอยู่ในที่แออัด ฝูงชน หรือออกกำลังกาย ใช้แรงงาน หรือผู้ที่ติดต่อกับคนป่วยเป็นประจำ ย่อมจำเป็นต้องอาบน้ำบ่อยกว่าคนปกติ การอาบน้ำไม่บ่อยเกินไปหรืออาบแต่พอดีมีประโยชน์คือ1 ทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นผิวของคนเราได้รับความชุ่มชื้นจากสองแหล่งหลักคือ จากความชื้นที่อยู่ในอากาศ และจากน้ำในร่างกาย ซึ่งร่างกายจะสร้างน้ำมันผิวตามธรรมชาติ ที่ทำหน้าที่ปกป้องผิวเสมือนครีมทาผิวที่เราใช้กันอยู่ การอาบน้ำบ่อย โดยเฉพาะน้ำร้อน (ซึ่งคนส่วนใหญ่ทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนที่หนาว) …

Read More

ครอบครองปรปักษ์ เรื่องต้องรู้ก่อนโดนหักหลังแย่งที่ดินจนไม่เหลืออะไร

หากถูกครอบครองปรปักษ์ สามารถฟ้องคดีเพื่อเอาคืนที่ดินได้ แต่การครอบครองปรปักษ์นั้นจะต้องอยู่ในเงื่อนไข คือ ถ้าผู้ครอบครองถูกแย่งการครอบครองปรปักษ์ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ครอบครองเดิมมีสิทธิจะได้คืนซึ่งการครอบครอง แต่ต้องฟ้องภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับตั้งแต่ถูกแย่งครอบครองปรปักษ์หรือวันที่ผู้ครองครองปรปักษ์ได้จดทะเบียนต่อศาลในการครอบครองปรปักษ์นั่นเอง ใครที่เป็นนักลงทุน หรือ กำลังมองหาที่ดินสะสมไว้เป็นทรัพย์สินของตัวเอง โปรดพึงระวังให้ดีกับคำว่า “ครอบครองปรปักษ์” และเตรียมตัวทำความเข้าใจกับเรื่องที่ให้ถ่องแท้ เพราะยิ่งคุณมีที่ดินมากแค่ไหนการดูแลทรัพย์สินของท่านก็ยิ่งยุ่งยากขึ้นไปเรื่อยๆ หลายคนมีที่ดินทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด เก็บโฉนดของที่ดินต่าง ๆ ไว้กับตัวก็จริง แต่ไม่มีเวลาไปดูแลที่ดินของตัวเองวันดีคืนดีมีคนหัวหมอมาอ้างสิทธิในที่ดินของคุณ บอกกับคุณว่าที่ดินนี้ถูก ครอบครองปรปักษ์จากการเข้ามาแย่งครอบครองเป็นระยะเวลาติดต่อกัน 10 ปี ด้วยความสงบและเปิดเผยเจตนาในการเป็นเจ้าของหากเจ้าของที่ดินดังกล่าว ที่ถูกแย่งครอบครองปรปักษ์ไม่รู้เรื่องกฎหมายด้านนี้เลย คงต้อง …

Read More

โค่นสวนยาง ปลูกทุเรียน 30 ไร่ รายได้ 10 ล้านบาท / ปี เผยสูตรปลูกทุเรียนให้ประสบความสำเร็จ

เปลี่ยนสวนยาง มาปลูกทุเรียน 30 ไร่ รายได้ 10 ล้านบาท / ปี เผยเทคนิคการปลูกทุเรียนให้ประสบความสำเร็จ พร้อมเผยเคล็ดลับการปลูกทุเรียน แนวทาง ลดต้นทุน ปุ๋ย-ยา ใน สวนทุเรียน 30 ไร่ “ ทุเรียน ” ราชาผลไม้ของเมืองไทยที่โด่งดังไกลไปทั่วโลก ด้วยรสชาติที่ไม่เหมือนใคร และยังมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์ จึงทำให้ทุเรียนไทยได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก ไม่เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น โดยเฉพาะชาวจีนจำนวนมากที่ชื่นชอบรับประทานทุเรียน จนเรียกว่าประเทศจีนเป็นแหล่งตลาดใหญ่ของทุเรียนบ้านเราก็ว่าได้ ทุเรียน ผลผลิตที่ออกมาแต่ละปีไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค …

Read More

เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ กรมพระศรีสวางควัฒฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ซึ่งตรงกับวันที่ 4 กรกฎาคม พระองค์ทรงเจริญพระชนมายุ 63 พรรษา ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระโสทรกนิษฐภคินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ณ พระที่นั่งอัมพรสถานในพระราชวังดุสิตและพระองค์มีพระธิดา …

Read More

แนะนำเคล็ดลับไม่ต้องถูบ่อย ถูบ้านครั้งเดียว อยู่ได้เป็นเดือน ฝุ่นไม่เกาะเลย

วันนี้เราจะมา แนะนำเคล็ดลับไม่ต้องถูบ่อย และไม่ต้องเปลืองแรงกันมาก เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เคล็ดลับเหล่านี้ ซึ่งเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้หรือสิ่งที่มีอยู่ รับรองว่าคุณจะต้องชอบและเห็นว่าการทำความสะอาดนั้นมันไม่ยากเลย จัดการกับฝุ่น คราบเปื้อนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย มีอะไรบ้างมาติดตามพร้อมกันได้เลย 1 สบู่จัดการคราบบนพื้น รู้ไหมว่าสบู่นั้นนอกจากช่วยทำความสะอาดร่างกายได้แล้วก็ยังเอามาช่วยจัดการคราบบนพื้นได้ดีอีกด้วย โดยที่เราไม่ต้องง้อน้ำยาถูพื้นเลย หรือใครมีเศษสบู่เก่า ๆ ยิ่งดีมาก เพียงเอามาละลายกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ใช้ถูพื้นได้เลย ก็ไม่มีอะไรยากแล้ว ทำให้คราบบนพื้นหลุดออกอย่ างง่ายดาย 2 น้ำยาซักผ้าช่วยถูพื้นให้เงาวับ บ้านไหนมีน้ำยาซักผ้าเอามาใช้แทนน้ำย าถูพื้นได้เลย โดยการเอาไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นเอาไม้ถูพื้นมาจุ่มแล้วก็ถูพื้นปกติได้เลย หรือจะนำไปเช็ดตามผนังบ้าน กำแพงต่าง …

Read More

เคล็ดลับไม่ต้องถูบ่อย ถูบ้านครั้งเดียว อยู่ได้เป็นเดือน ฝุ่นไม่เกาะเลย

วันนี้เราจะมา แนะนำเคล็ดลับไม่ต้องถูบ่อย และไม่ต้องเปลืองแรงกันมาก เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้เคล็ดลับเหล่านี้ ซึ่งเราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือใช้หรือสิ่งที่มีอยู่ รับรองว่าคุณจะต้องชอบและเห็นว่าการทำความสะอาดนั้นมันไม่ยากเลย จัดการกับฝุ่น คราบเปื้อนต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย มีอะไรบ้างมาติดตามพร้อมกันได้เลย 1 สบู่จัดการคราบบนพื้น รู้ไหมว่าสบู่นั้นนอกจากช่วยทำความสะอาดร่างกายได้แล้วก็ยังเอามาช่วยจัดการคราบบนพื้นได้ดีอีกด้วย โดยที่เราไม่ต้องง้อน้ำยาถูพื้นเลย หรือใครมีเศษสบู่เก่า ๆ ยิ่งดีมาก เพียงเอามาละลายกับน้ำอุ่นจากนั้นก็ใช้ถูพื้นได้เลย ก็ไม่มีอะไรยากแล้ว ทำให้คราบบนพื้นหลุดออกอย่ างง่ายดาย 2 น้ำยาซักผ้าช่วยถูพื้นให้เงาวับ บ้านไหนมีน้ำยาซักผ้าเอามาใช้แทนน้ำย าถูพื้นได้เลย โดยการเอาไปผสมกับน้ำเปล่าแล้วคนให้เข้ากัน จากนั้นเอาไม้ถูพื้นมาจุ่มแล้วก็ถูพื้นปกติได้เลย หรือจะนำไปเช็ดตามผนังบ้าน กำแพงต่าง …

Read More

บัตรคนจนเฮ กรมบัญชีกลางโอนเยียวย า 3,000 บาท 4 ก.ค.นี้

กรมบัญชีกลาง โอนเงินเยียวย าผลกระทบโควิด-19 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 3,000 บาท 4 ก.ค.นี้ จากกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาของคณะกssมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ที่อนุมัติให้กระทรวงการคลังช่วยเหลือ เยียวย า และชดเชยให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโครงการใด ของภาครัฐ ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโ ร คโควิด-19 ล่าสุดนางสาววิลาวรรณ พย าน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้ตรวจสอบแล้วพบว่ามีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์ จำนวนทั้งสิ้น …

Read More

แก้บน ถวายหัวหมู 999 หัว

วันนี้แอดมินจะพาไปที่วัดแห่งหนึ่งค่ะ ซึ่งกลายเป็นเรื่องราวที่ฮือฮาเป็นอย่างมาก เมื่อพื้นที่บริเวณวัดกิ่งแก้ว เต็มไปด้วยหัวหมูจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน เพจ ข่าวสารเมืองปราการ v2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ได้อย่างหวัง อลังการบนหัวหมู 999 หัว บนหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว ขอให้ขายที่ได้ ได้สมใจ วันนี้มาถวายหัวหมู 999 หัว เลี้ยงพระเพลทั้งวัด พร้อมนางรำชุดใหญ่ธูปหมดดอก ทำทานแจกหัวหมูให้กับชาวบ้านทันที โพสต์ดังกล่าว ภาพจาก ข่าวสารเมืองปราการ v2 ภาพจาก ข่าวสารเมืองปราการ …

Read More

สรรพคุณ 28 ข้อ ของ เพกา (ลิ้นฟ้า) ผักบ้านๆสุดมหัศจรย์ ช่วยชะลอวัย ต้านมะเร็ง

เพกา (ลิ้นฟ้า) มีสรรพคุณเป็นยา ตามตำรายาสมุนไพรนั้นเราจะใช้ส่วนต่างๆของต้นเพกาตั้งแต่ ราก เปลือกต้น ฝัก ใบ รวมไปถึงเมล็ด ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรเพกาทั้ง 5 สรรพคุณของเพกา (ลิ้นฟ้า) 1.ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย ช่วยชะลอการเสื่อมของเซล์ต่างๆในร่างกาย2.ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัย และช่วยชะลอวัย3.ช่วยบำรุงและรักษาสายตา 4.ช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้5.เป็นยาบำรุงธาตุ 6.ช่วยทำให้เจริญอาหาร (ราก,ใบ)7.เป็นส่วนประกอบยาช่วยรักษาโรคเบาหวาน 8.การรับประทานฝักเพาหรือยอดอ่อนเพกาจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดได้9.ช่วยบำรุงโลหิต ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิต ช่วยขับเลือดดับพิษในโลหิต10.การกินฝักอ่อนของเพกาจะช่วยทำให้ร่างกายอบอุ่น แก้ร้อนใน 11.ช่วยบรรเทาอาการปวดไข้ ด้วยการใช้ใบเพกาต้มน้ำดื่ม ช่วยแก้ไข้เพื่อลม ช่วยแก้ละอองไข้ หรือโรคเยื่อเมือกในช่องจมูกอักเสบ 12.ช่วยแก้และบรรเทาอาการไอ ด้วยการใช้เมล็ดแก่เพกาประมาณครึ่งกำมือถึงหนึ่งกำมือ …

Read More