วิธีปรับน้ำบาดาลเป็นกลาง ด้วยวิธีธรรมชาติ

สวัสดีครับวันนี้เรานำความรู้วิธีปรับน้ำบาดาลเป็นกลาง ด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งเกษตรบางรายไม่ทราบวิธีการใช้น้ำบาดาลมาใช้ในทางการเกษตร เมื่อสูบน้ำขึ้นมาก็ใช้ในการเกษตรและเลี้ยงปลาเลย ผลคือทำให้ปลาตาย พืชผักที่รดด้วยน้ำใต้ดินก็ไม่ค่อยได้ผลผลิตที่ดี ซึ่งเป็นผลมาจากน้ำใต้ดินบางพื้นที่อาจเป็นกรด หรือ ด่าง ไม่เหมาะกับการทำการเกษตร ท่านแรกเป็นการแบ่งปันความรู้มาจากเพจบ้านสวนเสน่ห์เรณู ชัยภูมิ ซึ่งได้สูบน้ำบาดาลที่สวนขึ้นมาแล้วนำมารดพืชผัก สังเกตเห็นว่า พืชผักไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าที่ควร ก็เลยพยายามหาสาเหตุของปัญหา และในที่สุด ก็พบว่าน้ำนี่แหละครับ น้ำบาดาลมีความเป็นกรดเป็นด่างสูงเกินไป ตามที่ได้ศึกษาดูและด้วยความรู้อันน้อยนิดที่มี…พอจะทราบว่า…การใช้น้ำบาดาลโดยตรงเลย โดยที่เราไม่พักน้ำหรือปรับสภาพน้ำเสียก่อน จะทำให้เกิดผลกระทบกับการเกษตร พอสมควร เช่น ทำให้สัตว์น้ำตายได้ พืชผักก็ไม่ค่อยเจริญเติบโต จึงได้ข้อสรุปว่า การใช้น้ำบาดาลที่สูบขึ้นมาโดยตรง ยังไม่เหมาะกับการทำการเกษตร ครับ …

Read More