อดีตนักธุรกิจพลิกที่ดิน 10 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานอยู่อย่างพอเพียง

อดีตเจ้าของบริษัทรับเหมาไฟฟ้า กลับบ้านเกิดที่ จ.กระบี่ พลิกที่ดิน 10 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ลองผิดลองถูกจนพบความสุขที่แท้จริง ไม่ใช่แค่เงิน

นายพิชิต ชูมณี อายุ 48 ปี ชาวจังหวัดกระบี่ อดีตเจ้าของบริษัทรับเหมาไฟฟ้าที่ภูเก็ต ผันตัวเองกลับมาบ้านเกิดพร้อมกับภรรยา เพื่อยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

นายพิชิต กล่าวว่า ภายในบริเวณบ้าน มีการสร้างบ้านดินเพื่ออยู่อาศัยรวม 5 หลัง และเปิดให้ผู้สนใจได้เข้ามาพักอาศัยแบบโฮมสเตย์ในราคาคืนละ 300 บาท เพื่อให้ผู้ที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ได้เข้าใจการทำงานแบบใกล้ชิด

นอกจากนั้น ยังได้มีการปลูกผักปลอดสารพิษในโรงเรือนเพื่อจำหน่าย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง การเลี้ยงไก่ไข่แบบพอเพียงแค่ 12 ตัว แต่ได้มูลไก่วันละ 1.2 กิโลกรัม นำไปผลิตแก๊สใช้ในครัวเรือน การปลูกพืชผักอื่นๆ การทำนาแบบพอเพียง รวมทั้งการเลี้ยงปลาภายในบ่อพลาสติกเพื่อบริโภคในครัวเรือน

ทั้งนี้ ตนได้แนวคิดการทำพอเพียง หลังจากเปิดกิจการอยู่ที่ จ.ภูเก็ต แต่พบว่าไม่ใช่วิถีชีวิตที่ดีแม้จะมีเงินมากมาย โดยเฉพาะครอบครัว ลูกๆ ที่ไม่ค่อยได้มีเวลาร่วมกัน จึงได้กลับมาบ้านพลิกพื้นที่ 10 ไร่ ทำเกษตร แต่ระยะแรกก็ยังมุ่งเน้นไปที่เงินมากกว่า โดยเลี้ยงไก่ไข่กว่า 10,000 ตัว เลี้ยงปลากว่า 100,000 ตัว แต่ทุกอย่างก็ผูกขาดกลุ่มทุน หมดไปกับค่าอาหารไม่คุ้มทุน

นายพิชิต กล่าวว่า ตนจึงได้เริ่มต้นใหม่ เลี้ยงแค่พอดีสำหรับครอบครัว เหลือกินจึงขาย ปลูกผักหลากหลายชนิดเหลือจึงขาย ทำนา 5 ไร่ พบว่ามากเกินไปก็เปลี่ยนแนวมาทำแค่ 1 ไร่ แต่ทำภายในบ่อเล็กๆ ซึ่งให้ผลผลิตเท่ากับ 5 ไร่ แนวทางเหล่านี้ล้วนมาจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งสิ้น ทำให้ทุกวันนี้ตนและครอบครัวมีความสุขอย่างมาก

“พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่หาไม่ได้อีกแล้ว สำหรับพระมหากษัตริย์ที่ทรงทุ่มเททำงานเพื่อประชาชนของพระองค์ คอยหาแนวทางให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ให้นำมาปรับใช้เพื่อให้มีความสุข ทุกอย่างที่แนะนำนั้น พระองค์ท่านทรงทำมาด้วยตัวเอง เช่น ก ารทำนาที่พระองค์ก็ทำเอง ท่านไม่เคยหวง ให้ทุกคนตั้งแต่รากหญ้าไปจนถึงดอกเตอร์ ได้เคยไปดูงานที่สวนจิตรลดา มีหลากหลายที่นำมาปรับใช้ในชีวิต สิ่งที่จะทำเพื่อท่านได้หลังจากนี้คือการนำแนวทางของท่านมาปรับใช้เพื่อให้มีความสุขในชีวิตต่อไป”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *