ธ.ก.ส.จัดกว่า 5 ล้านบาท ให้คนรุ่นใหม่ขอรับทุนพัฒนาบ้านเกิด“New Gen Hug บ้านเกิด”ถึง 20 ก.ค.นี้

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประกาศรับสมัคร กลุ่มบุคคล ได้แก่ เกษตรกรคนรุ่นใหม่ นัก ศึกษา บุคคลทั่วไป และ กลุ่มชุมชน ประกอบด้วย กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ,สถาบันการเงินประชาชน ,สถาบันการเงินชุมชน, สหกรณ์การ เกษตร, วิสาหกิจเพื่อสังคม ,กลุ่มเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน

อายุระหว่าง 17-45 ปี เข้าร่วมขอรับทุนสนับสนุนในโครงการ NEW GEN HUG บ้านเกิด ภายใต้เงินสนับสนุนกว่า 5,000,000 บาท เพื่อนำไปพัฒนาบ้านเกิด ทั้งในโหมดเกษตรเทคโนโลยี เกษตรท่อง เที่ยวชุมชน เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปรรูป โดยเปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน-20 กรกฎาคม 2563

ทั้งนี้ รายละเอียดต่างๆสอบถามเพิ่มเติมที่ โทร.091-701-7012 หรือ Call center 02-555-0555 หรือสมัครได้ที่ เฟสบุ๊ค New Gen Hug บ้านเกิด และ Line@baacfamily