ร่วมทำบุญสร้างอาคารที่พักฟื้นสงฆ์อาพาธ

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอาคารที่พักฟื้นสงฆ์อาพาธ คนละเล็กละน้อย ๑๐ บาท ๒๐ บาท
ณ.ที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์ บ้านปลาขาว หมู่ ๖ ต. คำบง อ.ห้วยผึ้ง จ.กาฬสินธุ์
จะเริ่มก่อสร้างในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เนื่องด้วยพระครูปลัดวรวิทย์ วรวิชฺโช ประธานที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์
ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพระอาพาธ ในจังหวัดกาฬสินธุ์ทำให้ได้เห็น
ความยากลำบากของพระสงฆ์อาพาธ ที่ไม่ได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ

บางรูปอยู่ตามยถากรรม ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ญาติต้องนำไปกลับไปดูแลที่บ้าน บางรูปไม่มีญาติก็ไม่รู้จะทำอย่างไร
ด้วยเหตุนี้พระครูปลัดวรวิทย์

จึงจะดำเนินการก่อสร้าง อาคารที่พักฟื้นสงฆ์อาพาธ
เพื่อช่วยเหลือดูแลเป็นที่ พักฟื้นพระอาพาธ ในปั้นปลายชีวิต
ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้าง อยู่ที่ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยประมาณ

ท่านใดประสงค์จะร่วมทำบุญ สามารถร่วมบุญได้ที่ 🏦 ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 070-8-04808-9 บัญชี : พระครูปลัดวรวิทย์ จงใจดี

📣ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ พระครูปลัดวรวิทย์ จงใจดี (วรวิชฺโช)
ประธานที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์ ☎061-5087770

แชร์ไปได้บุญ บุญช่วยเหลือพระอาพาธ

ขอบคุณข้อมูล เพจ ที่พักสงฆ์พุทธิลาวัณย์