15 มิ.ย. กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดแอพฟาร์มบุ๊ครับขึ้น “ทะเบียนเกษตรกร”

www.เยียวยาเกษตรกร.com กลุ่ม3 เกษตรกรที่จะแจ้งปลูกก่อนในวันที่ 30 มิ.ย. จะต้องมาร่วมวงการแจ้งปลูกด้วย รีบ ตรวจสอบสถานะเยียวยาเกษตร ด่วน พ่วงรับจดทะเบียนเกษตรกรประจำปี ย้ำไม่ใช่ขึ้นรับเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่

กรมส่งเสริมการเกษตรจะเปิดแอปพลิเคชั่น Farmbook ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการปรับปรุง บันทึกผลในระบบทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรกลุ่มที่ 1 และ 2 พร้อมทั้งส่งให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคัดกรองเรียบร้อยแล้ว จนสิ้นสุดกระบวนการยื่นอุทธรณ์แล้วเสร็จในวันที่ 5 มิถุนายน 2563️แจ้งปลูกได้เฉพาะรายเดิมแปลง (เกษตรกรที่ปรับปรุงทุกปี และมีข้อมูลในปี 62 และ 63) เท่านั้น

ไม่เกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสิทธิ์เยียวยาเกษตรกรช่วงโควิด-19แหล่งข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า การเปิดแอพ Farmbook เป็นขั้นตอนปกติ เพราะขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ประกาศเข้าฤดูฝน เกษตรกรเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปี2563 แล้วก็จะมีการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ซึ่งเกษตรกรก็จะสามารถรปรับปรุงรอบการผลิตใหม่ผ่านแอพ Farmbook เป็นปกติอยู่แล้วส่วนในกลุ่ม3 เกษตรกรที่ได้ยื่นแบบไว้แล้วภายในวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 1.3 แสนคน ต้องมาแจ้งยืนยันหลังการเพาะปลูกแล้ว 15 วัน ซึ่งก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย

อนึ่ง เกษตรกรกลุ่ม 3 ก็คือ เกษตรกรทียื่นแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่คาดว่าจะทำการเพาะปลูกไว้ก่อน โดยส่งแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือผ่าน อกม หรือ ผู้นำชุมชนได้ ภายใน 15 พฤษภาคม 2563 เท่านั้น เมื่อเกษตรกรได้ปลูกพืชแล้ว ไม่น้อยกว่า 15 วัน หรือ ก่อน 30 มิถุนายน 2563

ให้มาแจ้งยืนยันว่าได้ทำการเพาะปลูกแล้วกับเจ้าหน้าที่ เพื่อบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จ และจะสรุปรายงานเสนอคณะรัฐมนตรี (เพิ่มเติม) เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์