วิธีทำน้ำ EM เอาไว้รดต้นไม้ ช่วยบำรุงให้งาม ผลดก ใบเขียว

ส่วนผสม

1.น้ำ EM

2.น้ำเปล่า

3.กาก น้ำตาล หรือน้ำตาล

4.ขวดพลาสติก 1 ใบ

วิธีทำ

-น้ำEM 3 ช้อน

-กาก น้ำตาลหรือน้ำตาล 3 ช้อน

-นำน้ำ 1 ล.ที่เตรียมไว้ แบ่งผสมกับกาก น้ำตาลและน้ำ EM ผสมให้เข้ากัน

-นำไปผสมกับน้ำเปล่าที่เหลือ

-ปิดฝาแบบหลวมๆ และคลายฝาทุกวัน

-เมื่อ 5 วัน สามารถนำไปผสมรดน้ำผักผลไม้ ช่วยในการบำรุงให้ต้นงาม ทำให้มีผลผลิตดกทั้งต้น ใช้ไม่หมดใช้ได้อีก 3 เดือน

ประโยชน์หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM

1.ใช้รดโคนต้นไม้ และแปลงผัก ชึ่งจะช่วยย่อยสลาย อินทรีย์วัตถุในดิน ทำให้ปลดปล่อยแร่ธาตุออกมาให้แก่ พืช ได้เร็วขึ้น

2.ใช้ในด้านการปศุสัตว์

– ใช้ทำความสะอาดลำตัวสัตว์ ด้วยการผสมน้ำและเทราด ตัวสัตว์ ช่วยไล่แมลง เกาะบนลำตัวสัตว์
– ใช้ลดกลิ่น บริเวณคอก หรือลานเลี้ยงสัตว์
– ใช้หมักอาหารหยาบ ด้วยการเทผสมกับอาหารหารหยาบ ก่อนหมัก เช่น ฟางข้าวหรือหญ้า เพื่อนำไปเลี้ยง โคกระบือ
– ใช้ผสมในอาหารสัตว์ ของโคกระบือ เพื่อเร่งการย่อย ในกระเพาะอาหาร ทั้งหญ้าสด รำ มันสำปะหลังตากแห้ง และอาหารข้น

3.ช่วยบำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นน้ำเสีย ทั้งในห้องน้ำ ห้องครัว ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ

4.ช่วยแปรสภาพ ขยะ หรือ การย่อยสลายขยะให้เป็นปุ๋ย แบบสมบูรณ์ ด้วยการเทราดบนกองขยะ หรือ ใช้หมัก ขยะให้เป็นปุ๋ย

5.ช่วยป้องกันการเติบโตของเชื้อ จุลินทรีย์ที่ก่อโรค ในดินบนแปลงเกษตร ด้วยการฉีดพ่นก่อนการไถพรวนดิน

6.ช่วยป้องกันแมลง และพาหะนำโรค ทั้งในแปลงเกษตร และในฟาร์มปศุสัตว์