นายอำเภอเดิมบางนางบวช ไอเดียร์เจ๋งจัดรถปันสุขเคลื่อนที่ ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน

นายอำเภอเดิมบางนางบวช   รถพ่วงปันสุขเคลื่อนที่…   ดูแล ห่วงใย ใส่ใจ ประชาชน

น่าชื่นชม เป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม ที่ จ.สุพรรณบุรี นายธนนท์ พรรพีภาส  นายอำเภอเดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี นายมนตรี พงษ์เผือก ปลัดอำเภอ ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และนักการเมืองในพื้นที่ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

จึงร่วมกันจัดโครงการรถปันสุขเคลื่อนที่อำเภอเดิมบางนางบวช สู้ภัยโควิด-19  เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร อาหารแห้ง ผัก ผลไม้ และไข่ไก่แก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ได้รับผลกระทบ

โดยอำเภอจัดรถยนต์ในลักษณะรถพุ่มพวงเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อแจกเครื่องอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 ถึงในหมู่บ้าน มุ่งลดค่าใช้จ่าย เป็นการปันสุข ปันน้ำใจ สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชนจำนวน 1,700 ครัวเรือนนอกจากโครงการอำเภอเดิมบางนางบวช ปันสุขเคลื่อนที่

แล้วอำเภอเดิมบางนางบวช ยังได้บูรณาการ การทำงานในพื้นที่ร่วมกับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และนักการเมืองในพื้นที่ระดมทุนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 จัดทำ โครงการไก่ไข่อารมณ์ดี สู้ภัยโควิด-19

นายธนนท์ พรรพีภาส  นายอำเภอเดิมบางนางบวช  กล่าวว่า เราได้มอบไก่ไข่วัยเจริญพันธุ์ ในโครงการไก่ไข่อารมณ์ดี สู้ภัยโควิด พร้อมอาหารและวัคซีนไก่เพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนำไปเลี้ยง และเมื่อไก่ออกไข่ยังใช้บริโภคในครัวเรือน พร้อมทั้งแจกพืชผักสวนครัว เมล็ดพันธุ์พืช

เป็นการสร้างรายได้ ลดรายจ่ายในครัวเรือน สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน  ซึ่งโครงการนี้มีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 100 ครัวเรือน โดยทุกครัวเรือนจะได้รับ ไก่ไข่วัยเจริญพันธุ์ครัวเรือนละ 5 ตัว พร้อมอาหารไก่ 1 ถุง 30 กิโลกรัม วัคซีนไก่ เมล็ดพันธุ์ผักและพืชสวนครัวสำหรับปลูกครัวเรือนละ 10 ต้น เป็นการสร้างความสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน เป็นการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตามนโยบายของกรมการปกครอง

ภาพ/ข่าว ภัทรพล พรมพัก มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุพรรณบุรี