“ผู้ใหญ่รี” นำร่อง ลาออกกำนันผู้ใหญ่บ้าน 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้คนดีสมัครมารับใช้ประชาชน

ผู้ใหญ่สารี ผู้ใหญ่อ.บึงสามัคคี จ.กำแพงเพชร ลาออกให้ดูเป็นตัวอย่าง หลังอยู่ครบ 5 ปี ไม่ลากยาวไปจนเกษียณตอน 60 ปี แม้จะผ่านการประเมินให้อยู่ต่อ แต่ขอลาออกมาลงเลือกตั้งใหม่ บอกไม่อยากเอาเปรียบ ให้ชาวบ้านได้เลือกคนดีที่สุด…

นายสารี ศาสนะ อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ 3 ต.วังชะโอน มีตำแหน่งเป็นผู้ใหญ่บ้านของหมู่ดังกล่าว ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อนายธีรศักดิ์ ลิขิต นายอำเภอบึงสามัคคี ทั้งนี้ ในหนังสือลาออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน นายสารี ให้เหตุผลว่า เพราะต้องการให้กำนันหรือผู้ใหญ่บ้านดำรงตำแหน่งเพียง 5 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้คนดีสมัครมาให้ประชาชนเลือกเข้าไปทำงาน ไม่ต้องรอให้ถึงเกษียณอายุ 60 ปี เพราะถ้าได้คนไม่ดีอยู่จนถึงอายุ 60 ปี ชาวบ้านจะทำอย่างไร ถ้าลงชื่อให้ถอดถอนชาวบ้านก็อยู่ลำบาก

ดังนั้น การดำรงตำแหน่ง 5 ปี เป็นทางเลือกเปิดโอกาสให้ชาวบ้านได้ติดสินใจ ถ้าดีชาวบ้านจะเลือกเข้ามา แต่ถ้าไม่ดีชาวบ้านจะได้เลือกคนใหม่มาทำงานแทน และในการสมัครครั้งต่อไป ตนจะลงสมัครอีก ถ้าไม่ดีประชาชนไม่ต้องเลือก เพราะนี่คือประชาธิปไตย วาระ 5 ปีมากพอแล้ว

สำหรับนายสารี เป็นผู้ใหญ่บ้านครบ 5 ปี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จึงมายื่นใบลาออกตามเจตนารมณ์ที่ได้เคยพูดไว้ก่อนหน้านี้ โดยที่ศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน พบว่ามีโล่และใบประกาศรางวัลต่างๆ มากมายที่เป็นผลงานของ นายสารี ได้ทำไว้กับหมู่บ้านในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา

น.ส.สุดารัตน์ อังศิริ ปลัดอำเภอบึงสามัคคี กล่าวว่า นายสารี เป็นผู้ใหญ่บ้านที่เข้มแข็งที่สุดของอำเภอ ทางอำเภอได้มีการประเมินไปแล้ว ปรากฏว่านายสารีผ่านการประเมินให้เป็นผู้ใหญ่ต่อไปอีก 5 ปี เมื่อนายสารีมาลาออก ทางอำเภอรู้สึกเสียดายมาก เพราะเวลามีการประชุมหมู่บ้านที่หมู่บ้านอื่นๆ จะมีชาวบ้านมาประชุม 20 กว่า ไม่เกิน 30 คน แต่หมู่บ้านของผู้ใหญ่สารี มีชาวบ้านมาประชุมครั้งละ 100 กว่าถึง 200 คน จนได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยอันดับ 1 ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับโล่รางวัลจากกรมการปกครองมาแล้ว

ขณะเดียวกัน ชาวบ้านที่ทราบว่านายสารีลาออกจากการเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว ต่างบอกว่าเสียดายมาก บอกว่าไม่น่าลาออกเพราะทำงานดีที่สุดแล้ว ชาวบ้านเดือดร้อนมีปัญหาทุกเรื่อง สามารถไปพบให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือได้ตลอดเวลา ประกอบกับว่าผู้ใหญ่เป็นคนโสดไม่มีลูกเมีย อยู่บ้านของแม่กับหลานๆ ที่นาก็มีแต่ให้หลานๆ ช่วยทำ ตัวเองชอบงานช่วยชาวบ้านมากกว่า โดยชาวบ้านบางคนทราบถึงกับน้ำตาซึมด้วยความเสียดาย และมีโทรศัพท์มาสอบถามตลอดเวลา ซึ่งชาวบ้านต่างบอกว่าผู้ใหญ่สารีลงเลือกตั้งใหม่ก็ได้อยู่ดี แต่เชื่อว่าไม่มีใครจะลงแข่งเพราะลงก็แพ้ และผู้ใหญ่ไม่เคยใช้เงินแม้แต่บาทเดียวในช่วงเลือกตั้งด้วย

ในตอนท้าย นายสารี ผู้ใหญ่นักประชาธิปไตย เปิดเผยว่า ตนต้องการให้ชาวบ้านมีโอกาสตัดสินใจเลือกคนดีมีผลงาน เพราะการประเมินให้กำนัน และผู้ใหญ่บ้านอยู่ต่อได้จนครบอายุ 60 ปี ทำให้ประชาชนไม่มีทางเลือก ถ้าได้คนดีก็ดีไป แต่ถ้าคนไม่ดีชาวบ้านก็เดือดร้อน อยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนไม่ได้ ประเมินก็ผ่านทุกครั้ง ตนจึงอยากทำเป็นตัวอย่างให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทั้งประเทศได้เห็นว่า ต้องเปิดโอกาสให้ชาวบ้านตัดสินใจเลือกจึงจะถูก ไม่ใช่อยู่จนถึงอายุ 60 ปี