“เจ้าฟ้าของคนไทย” ใช้ชีวิตเรียบง่ายเยี่ยงสามัญชน

สมเด็จพระเทพฯ ทรงเสด็จเดินตลาด ที่จังหวัดอุมทัยธานี ทรงใช้ชีวิต ปฏิบัติตนเยี่ยงสามัญชน ซื้อของ เหมือนคนทั่วไป ตอนเย็นท่านก็ทรงเดินออกกำลังกาย พร้อมสุนัขคู่ใจของท่าน ท่านทรงอยากเดินไปหนไหน ท่านก็ไป

ในวันกลับ เสด็จออกจากบ้านกลับกรุงเทพ พระองค์ทรงเรียบง่ายภาพที่ได้เห็นวันนี้ ฉลองพระองค์ท่านเหนือกระเป๋าเสื้อ มีแต่รอยขีดของปากกาที่ท่านทรงงาน #ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอบคุณภาพและข้อมูล FB : ชรินทร์ทิพย์ ทรงงาม , เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn