วิธีการทำ “แก๊สชีวภาพ” จากขี้วัว พร้อมวิธีทำ ทำได้ไม่ยาก อธิบายด้วยอย่างละเอียด

ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม แล้วยังได้ก๊าซชีวภาพมาเป็นแหล่งพลังงานในการหุงต้มและให้แสงสว่างในครัวเรือน ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง บ่อแก๊สชีวภาพยังให้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถนำไปใช้ปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลิตพืชได้อีกด้วย หรือนำมาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใช้ปุ๋ยเคมีเป็นประโยชน์กับพืชมากขึ้น

ก๊าซชีวภาพ คือ ก๊าซที่เกิดจากมูลสัตว์ เศษอาหารหรือสารอินทรีย์ต่างๆ ถูกย่อยสลายโดยเชื้อจุลินทรีย์ในสภาพไม่มีอากาศทำให้เกิดก๊าซขึ้นซึ่งก๊าซที่เกิดขึ้นเป็นก๊าซที่ผสมกันระหว่างก๊าซชนิดต่าง ๆ ได้แก่ มีเทน ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจน และก๊าซไฮโดรเจนซัลไนด์ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะประกอบด้วยก๊าซมีเทนเป็นหลัก ซึ่งมีคุณสมบัติติดไฟได้

วัสดุอุปกรณ์
-ถังหมักแก๊ส
-ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร พร้อมฝาปิด 1 ใบ
-ท่อพีวีซี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21.2 นิ้ว ส าหรับใช้ทำท่อเติมเศษอาหาร
-วาล์วปิด – เปิด 2 ตัว

-ตัวที่ 1 สำหรับเปิดสิ่งปฏิกูลเมื่อปฏิกูลหมดอายุใน 10 – 12 เดือน
-ตัวที่ 2 สำหรับเปิดปฏิกูลทิ้งรายวันเมื่อนำเศษอาหารใส่แต่ละมื้อ
-เกลียวต่อสายยางท่อนำแก๊สออกจากถังหมักแก๊สไปยังถังรับแก๊ส 1 ตัว

-กาว, ซิลิโคน และอุปกรณ์ต่าง ๆ
-ถังรับแก๊ส
-ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 200 ลิตร 1 ใบ เป็นตัวเปลือก
-ถังพลาสติกขนาดบรรจุ 180 ลิตร 1 ใบ เป็นถังรับแก๊ส

-เกลียวต่อสายยาง 2 ตัว
-ตัวที่ 1 ต่อสายยางจากถังหมักแก๊ส
-ตัวที่ 2 ต่อจากถังรับแก๊สไปยังเตาหุงต้ม

ขั้นตอน/วิธีการทำ
ลักษณะของถังแก๊ส จะแบ่งออกเป็น 2 ชุด คือ ถังผลิตแก๊ส และถังหมักแก๊สเป็นถังขนาด 200 ลิตร ควรเป็นถังพลาสติกเนื่องจากไม่มีสนิมมีความคงทนกว่าถังเหล็กการผลิตโดยใช้ถังพลาสติกขนาด 200 ลิตร

1) ภายในประกอบด้วย ท่อเติมวัสดุทำด้วยพีวีซีขนาด 3 นิ้ว ยาว 50 เซนติเมตร ขนาดกว้าง 7.5 ยาว 25 เซนติเมตร มีท่อระบายหรือช่องน้ำมา 70 เซนติเมตร ตามลักษณะดังกล่าว จะเห็นว่ามีส่วนว่างอยู่ประมาณ 25 เซนติเมตร เหนือวัสดุที่เป็นส่วนผสมในถัง ไม่ว่าจะเติมมาก เท่าใดก็จะล้นออกมาจนอยู่ในระดับที่ปลายท่อ

2) ส่วนถังเก็บแก๊สประกอบด้วยถัง 2 ใบ ใบหนึ่งจะเล็กกว่า ประกอบกันในลักษณะที่ใบหนึ่งหงาย บรรจุน้ำไว้เต็ม อีกใบหนึ่งซึ่งเล็กกว่าคว่ำลงไปในถังที่บรรจุน้ำไว้แล้วนั้น จากนั้นต่อท่อจากถังหมักมาเก็บที่ถังเก็บ และต่อท่ออีกท่อหนึ่งเพื่อนำแก๊สไปใช้

วิธีทำถังหมักแก๊ส
1) เจาะคว้านฝาครอบถังบรรจุแก๊ส 2 รู ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 .5 นิ้ว เพื่อทำช่องใส่เศษอาหารแต่ละมื้อ
2) เจาะรูที่ฝาครอบถังหมักแก๊ส 2 รู เพื่อใส่อุปกรณ์ต่อกับสายยางนำแก๊สจากถังหมักไปยังถังบรรจุแก๊ส
3) เจาะรูที่ข้างถังหมักแก๊ส 2 รู สำหรับรูที่ 1 ใช้ทิ้งปฏิกูลที่หมดอายุ (กำหนดอายุปฏิกูล 10 – 12 เดือน) และรูที่ 2 สำหรับทิ้งปฏิกูลรายวัน

วิธีทำถังเก็บแก๊ส
1) นำถังเก็บแก๊สคว่ำลงในถังเปลือก
2) เจาะก้นถังเก็บแก๊ส 2 รู
2.1) รูที่ 1 สำหรับต่อสายยางน าแก๊สจากถังหมักแก๊สมาเก็บ
2.2) รูที่ 2 สำหรับต่อสายยางนำแก๊สออกไปใช้โดยติดตั้งกับเตา
3) นำน้ำเทใส่ระหว่างถังเปลือกกับถังเก็บแก๊ส เพื่อเป็นตัวกั้นกันแก๊สออกจากถัง

วิธีหมักมูลสัตว์ที่ทำให้เกิดแก๊ส
1) ใช้มูลสัตว์ 1 ปี๊บ (ถ้าเป็นมูลสดจะดีกว่ามูลแห้ง) นำน้ำเปล่า 1 ปี๊บ (ควรเป็นน้ำประปาที่รองทิ้งไว้เกิน 8 ชั่วโมง เพื่อให้กลิ่นและฤทธิ์คลอรีนลดลง หรือน้ำที่ไม่มีคลอรีนจะดีกว่า) นำน้ำผสมมูลสัตว์เทใส่ถังหมักนาน 11 วัน จะเกิดแก๊สเริ่มต้น และจะผลิตแก๊สได้นาน 10 – 12 เดือน

2) การเติมเศษอาหารลงถังหมัก เพื่อเพิ่มคุณภาพของจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดแก๊ส ให้เติมเศษอาหารในครัวเรือนที่ไม่มีรสเปรี้ยวใด ๆ ทั้งสิ้น ให้เติมในขนาดน้ำหนัก 1 กิโลกรัม ในช่องทางเติมเศษอาหาร แล้วกวนให้เข้ากันกับปฏิกูลที่มีอยู่ในถังหมักเดิม เปิดช่องทางระบาย ด้านข้างเพื่อให้ปฏิกูลส่วนเกินไหลออกมาปริมาณ 1 กิโลกรัม (สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยได้)

การเติมวัสดุ
1) วันที่ 1 ใช้มูลสัตว์ผสมน้ำจำนวน 50 ลิตรให้เหลวพอประมาณเทใส่ในถังหมักทิ้งไว้ 10 วัน
2) วันที่ 11 เติมน้ำพร้อมเศษอาหารให้อยู่ในระดับท่อน้ำ น้ำจะล้นภายใน 25 ชั่วโมง แสดงว่าจะเริ่มมีแก๊สให้ใช้ได้แล้ว
3) วันที่ 12, 13, 14… และวันต่อ ๆ ไปเติมเศษอาหารหรือผัก ผลไม้ที่สามารถย่อยได้ง่าย ๆ โดยผสมน้ำครั้งละ 1 – 2 ลิตร เพื่อให้เป็นของเหลว และสับให้เป็นชิ้นเล็กมากที่สุด

วิธีนำแก๊สจากมูลสัตว์ไปใช้งาน
1) วิธีที่ดีที่สุด ในการใช้แก๊สมูลสัตว์ที่ผ่านการผลิตด้วยหน่วยแก๊สมูลสัตว์ขนาดเล็ก คือ สำหรับการปรุงอาหาร เมื่อเมื่อหน่วยแก๊สของท่านทำงานดีมันจะผลิตแก๊สพอที่จะปรุงอาหารเย็นทุกวัน
2) ท่านใช้แก๊สมูลสัตว์กับเตาธรรมดาได้เกือบทุกชนิด ถ้าท่านปรับเตาแก๊สเพื่อว่าปริมาณอากาศผสมกับแก๊สมูลสัตว์ได้พอดี
3) ถ้าอากาศมากเกินไปเปลวไฟจะดับ และแก๊สมูลสัตว์จะไม่ติดไฟ ถ้ามีอากาศไม่เพียงพอเปลวไฟจะไม่เป็นสีเหลือง แก๊สมูลสัตว์จะไม่ติดไฟดี และจะให้ความร้อนไม่เพียงพอ

4) เมื่อมีอากาศปริมาณพอพอดี และแก๊สมูลสัตว์กำลังติดไพดี มันจะลุกโดยมีเปลวไฟสีฟ้า น้ำเงิน ในการปล่อยให้อากาศเข้าในเตาแก๊สมากหรือน้อย ให้พยายามทำให้เปลวไฟเป็นสีน้ำเงินมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
5) บางครั้งเปลวไฟจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเหลือง หลังจากมันลุกดีแล้ว ลักษณะเช่นนี้อาจหมายความว่า เตาแก๊สเต็มไปด้วยเขม่า
6) ถ้ามีเขม่าเกิดขึ้นจะทำให้ทำความสะอาดหัวเตาอย่างระมัดระวังมาก และทำความสะอาดรูทั้งหมดในหัวเตาด้วยสบู่และน้ำ เช็ดหัวเตาให้แห้ง การทำเช่นนี้จะช่วยให้แก๊สมูลสัตว์ลุกไหม้ดีเหมือนเดิม

ระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาในการดำเนินการหมักประมาณ 11 วัน ต่อการทดลอง 1 ชุด และทำการถ่ายปฏิกูลหมดอายุจากถังหมักแก๊ส เมื่อปฏิกูลมีอายุ 8 – 10 เดือน งบประมาณชุดต้นแบบเป็นเงิน 3,500 บาท หากมีการนำวัสดุเก่าเหลือใช้มาประยุกต์ ค่าใช้จ่ายจะลดลงอีก

ขอบคุณข้อมูลจาก : ศูนย์ศึกษากสิกรรมธรรมชาติสระแก้ว ขอขอบคุณรูปภาพจาก : คุณสมคิด , https://naykhaotom.com/biogas-production-tank/

รับชมยูทูป https://www.youtube.com/watch?time_continue=995&v=WDuZzgeMhHY&feature=emb_logo