เห็นด้วยไหม ให้เงินเยียวยา 15,000 ทุกคน ที่มีบัตรประชาชน

ถือเป็นอีกแนวคิดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างมาก โดย อดีตรมว.คลัง แสดงความคิดเห็นเรื่องเงินเยียวยา จำนวน 15,000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกัน แนะ แนวทางใหม่ ให้เงินเยียวยาเท่า เทียมกันทุกคน เพียง มีบัตรประชาชน เพื่อจบทุกปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้

วันที่ 10 พ.ค. สำนักข่าวคมชัดลึก รายงานว่า วันที่ 9 พ.ค. 63 นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช อดีตรมว.คลัง กล่าวถึงการเยี่ยวยาประชาชนผู้รับผลกระทบจาก covid ที่เหมาะสมและรวดเร็ว คือ มีบัตรประชาชน ไทย ควรได้เงินชดเชยเท่ากันทุกคน

เนื่องจาก
1 รัฐบาลไทยใช้เงินจำนวนมากถึง 1.9 ล้านล้านบาท คิดเป็น 11.4% ของผลผลิตของชาติ (GDP) เพื่อแก้ สถานการณ์ covid โดยเป็นเงินกู้ถึง 1 ล้านล้านบาท ประชาชนไทยทุกคน จะร่วมกันเป็นหนี้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะ ต้องเก็บภาษีในอนาคตมาใช้คืน

2 รัฐบาลมีเป้าหมายกู้เงิน เพื่อมาชดเชยเยียวยา ประชาชน 600,000 ล้านบาท และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท

3 วิธีการเยียวยาของรัฐบาล มีเงื่อนไขยุ่งยากมาก ชดเชยประชาชนแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่เท่ากันเช่น การให้ประชาชนที่ค้าขายทำงานเอง และแรงงานที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมคนละ 5,000บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน มีประชาชนลงทะเบียนกว่า 28 ล้านคน เดิมรัฐบาลจะให้ 9 ล้านคนแต่หลังๆ มานี้ รัฐบาลได้เพิ่มผู้มีสิทธิ เป็น14 ล้านคนแล้วก็เพิ่มเป็น 16 ล้านคนเนื่องจากเงื่อนไขมาก จึงเกิดความล่าช้ไม่ทันกาล ในขณะที่ประชาชนไม่มีรายได้ไม่มีกิน

4 การชดเชยแรงงาน ในระบบประกันสังคมก็ยิ่งยุ่ง ยากใหญ่ ล่าช้าและไม่เท่าเทียม