แจ้งพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับ (อ่านให้จบนะครับทำอย่างไร ถึงจะได้ เงิน 15,000 บาท)

แจ้งพี่น้องเกษตรกรทุกท่านครับ (อ่านให้จบนะครับแล้วจะเข้าใจ รบกวนแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม) เมื่อท่านเห็นข่าว คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเยียวยาเกษตรกรแล้ว คิดว่า ฉันต้องทำอย่างไร ถึงจะได้ เงิน 15,000 บาท พรุ่งนี้เช้าจะต้องไปสำนักงานเกษตรอำเภอหรือไม่ มาดูกันครับ จะได้ไม่เสียเวลา เสียค่าเดินทางครับ

เกษตรกรกลุ่มแรก คือ เกษตรกรที่เราจะส่งชื่อของท่านให้ ธกส. ไปพิจารณาจ่ายเงิน คือ คนที่มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกับเราเป็นประจำทุกปี จนสถานะเป็น ปี 2562 หรือ ปี 2563 แล้ว #เช็คดูสถานะตนเองออนไลน์ได้ที่ http://farmer.doae.go.th/ ใส่เลขบัตรประชาชนตัวเองเข้าไป ถ้าระบบบอกว่าปรับปรุงล่าสุด ปี 2562 หรือ ปี 2563 แบบนี้ใช่เลย ข้อมูลเป็นปัจจุบันแล้ว ท่านมีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาฯ

หากมีบัญชี ธกส. แล้ว ให้ท่านรออยู่บ้านได้เลย ไม่ต้องไปไหนทั้งสิ้น สำนักงานเกษตรอำเภอก็ไม่ต้องไป สมุดเล่มเขียวก็ยังไม่จำเป็นต้องปรับ เพราะเราส่งข้อมูลของท่านในระบบทะเบียนของเรา ไปให้ ธกส. พิจารณาเลย ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ของ ธกส. ก็รอรับเงิน (วิธีรับเงินก็แบบเดียวกันกับที่ท่านรับเงินค่าปลูกค่าเก็บเกี่ยวข้าว ค่าประกันข้าวโพดฯ มันสำปะหลัง แบบนั้นเลย) ถ้าไม่มีบัญชี ก็ต้องไปเปิดบัญชีนะครับ

เกษตรกรกลุ่มที่สอง คือ ผู้ไม่เคยมาปรับปรุงข้อมูลเลย ลองตรวจสอบสถานะ หากขึ้นสถานะว่า ไม่พบกิจกรรม หรือ ปรับปรุงล่าสุด ปี 2559 ถึง 2561 แต่ตอนนี้เป็นเกษตรกร ให้สำรวจตนเอง ณ ปัจจุบัน ยังเป็นเกษตรกร เพาะปลูกพืชอยู่หรือไม่ ถ้าแน่ใจว่ายังเป็นเกษตรกร เพาะปลูกพืช ตามหลักเกณฑ์ที่เคยไปขึ้นทะเบียนมา ก็ดาวน์โหลดแบบคำร้อง ทบก 01 #ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ http://farmer.doae.go.th ตรงแบบคำร้อง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูก ให้เป็นปัจจุบันได้เลย

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ ซิงๆ (ไม่เคยเป็นเกษตรกรมาก่อนเลย และมีการเพาะปลูกพืชจริงในตอนนี้ พืชยังยืนต้นในแปลงเพาะปลูกหลังจากปลูกพืชไปแล้ว 15 วัน (ตามหลักเกณฑ์ของการขึ้นทะเบียน) รัฐบาลจะช่วยเหลือคนที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ถ้าตรวจดูแล้วว่าเอกสารสิทธิ์ฉันถูกต้องแน่ๆ ให้ดาวน์โหลด แบบ ทบก 01 ดาวน์โหลดได้จากที่นี่ http://farmer.doae.go.th ตรงแบบคำร้อง กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ให้ผู้ใหญ่บ้าน ลงชื่อรับรองมาให้ครบถ้วน แล้วค่อยเอาไปขอขึ้นทะเบียนรายใหม่

คำถามที่ได้ยินมาบ่อย กรอกแบบคำร้องเสร็จแล้วเอาไปส่งที่ไหนดี..? ให้ถามผู้ใหญ่บ้าน ของท่าน ว่าเจ้าหน้าที่เกษตรเค้านัดให้ส่งเอกสารที่ไหน ก็ให้ส่งไว้ที่นั้น

สำคัญครับตรงนี้ ทั้งนี้ (รายใหม่) ต้องขึ้นให้ทัน 15 พฤษภาคม 2563 จะมาขอเป็นเกษตรกรก่อน แล้วจะกลับไปปลูก แบบนี้ยังไม่ต้องมาขึ้นทะเบียน การแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จต่อทางราชการหรือตรวจสอบพบภายหลัง ท่านจะมีความผิดตามกฏหมาย และธนาคารสามารถดึงเงินคืนจากท่าน ได้ทุกกรณีหรือไม่ท่านอาจเป็นหนี้กับทางธนาคาร

ขอบคุณข้อมูล งานข่าวสารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์