สร้างบ้าน

เนื่องจากวันที่ 18พฤษภาคม 2563 มีพายุลมแรงพัดที่บ้านบึงสวย อ.ศรีนคร มีบ้านหลายหลังได้รับความเสียหาย. ตามภาพที่โพสในเบื้องต้นแล้วผมได้ลงพื้นที่ไปดูพบบ้านหลังหนึ่งที่ผมคิดว่าได้รับผลกระทบเยอะและขาดทุนในการซ่อมแซมบ้าน

ชื่อคุณลุงนคร. อยู่บ้านเพียงลำพัง. ทางกลุ่มของเราจึงอยากจะช่วยเหลือ ทำบ้านให้ลุงใหม่. โดยจะจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านให้
เสาบ้าน 6ต้น
สังกะสี. 22 แผ่น
ไม้แปร 20แผ่น

ตะปูสังกะสี. 6 กล่อง และตะปูสามนิ้ว 1-2 กิโล. เป็นต้น
จึงอยากเชิญชวนพี่น้องที่มีจิตเมตา. บริจาควัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อสร้างที่พักอาศัยให้ลุงใหม่
หรือท่านใดจะบริจาคเป็น. ข้าวของเครื่องใช้ก็ได้

บัญชีรับบริจาค 8570210043 กรุงไทย ออมทรัพย์
กิตติศักดิ์ บัวเข็ม

บัญชีนี้จะเปิดรับและแจ้งยอดและปิดทันทีเมื่อได้ตามวัตถุประสงค์ในข้างต้น สร้างสรรค์ศรีนคร