สูตรการหมักดินปลูก ด้วยใบก้ามปู

ต้นก้ามปู เป็นไม้ยืนต้นในวงศ์เดียวกับพืชตระกูลถั่ว ซึ่งเป็นพืชที่ดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับแบคทีเรียที่ตรึงธาตุไนโตรเจนได้ ใบก้ามปู จึงมีธาตุไนโตรเจนถึง 2 เปอร์เซ็นต์ สูงกว่าใบไม้ชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชตระกูลถั่ว

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี ได้ทดลองนำต้นก้ามปูมาปลูกภายในแปลงไม้ผล และพืชสมุนไพร โดยพื้นที่ 1 ไร่ ปลูกต้นก้ามปู กระจายทั่วแปลง 5-10 ต้น พบว่า สภาพดินบริเวณโคนต้นก้ามปูมีความร่วนซุยมากขึ้น ทั้งนี้วิธีใช้ประโยชน์ต้นก้ามปูที่ได้ผลดีที่สุด คือ หลังจากปลูกประมาณ 3 ปี ให้ตัดแต่งต้นก้ามปูในช่วงต้นฤดูฝนจนเหลือแต่เฉพาะตอสูงจากพื้นดิน 50-70 เซนติเมตร แล้วปล่อยให้แตกกิ่ง ส่วนใบ หรือกิ่งอ่อนที่ตัดแต่งไปแล้ว ให้นำไปไว้โคนต้นไม้ผลหรือสมุนไพร ปล่อยให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ย โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

และเมื่อถึงฤดูแล้งของทุกปี ต้นก้ามปูที่แตกกิ่งใหม่จะผลัดใบตามธรรมชาติ ใบที่ร่วงหล่นเกษตรกรเพียงแต่ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลายเป็นปุ๋ยบำรุงดิน หรือ นำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ได้ นอกจากนี้ เกษตรกรที่ทำนา ยังสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้ได้ โดยปลูกต้นก้ามปูไว้ตามหัวไร่ปลายนา ปล่อยให้ใบก้ามปูร่วงหล่น แล้วไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดในดิน ซึ่งเกษตรกรปลูกเพียงครั้งเดียว แต่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อเนื่องหลายสิบปี

ส่วนผสม

ดินปลูก 1 ส่วน

ใบก้ามปู 1 ส่วน

ขี้วัว 1 ส่วน

มะพร้าวสับ 1 ส่วน

แล้วผสมคลุกเคล้าส่วนผสม ให้เข้ากัน  เสร็จแล้ว

จากนั้นเอาให้นำ  em 4 ช้อนโต๊ะ กากน้ำตาล 4 ช้อนโต๊ะ น้ำ 20 ลิตร    ผสมให้เข้ากัน แล้วนำไปรดในกองดินปลูกที่ผสมไว้

แล้วผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกที บีบดูให้มีความชื้นประมาณ 40-60 เปอร์เซนต์…เสร็จแล้วหาวัสดุปิดกองดินไว้

7-10 วันกลับกองดินครั้ง…เอามือล้วงดูในกองดิน ถ้ายังมีความร้อนอยู่อย่าเพิ่งนำไปใช้

รอจนกว่ากองดินที่หมักไว้หมักเย็น ไม่มีความร้อนก็ไปใช้ได้แล้ว