ภัยจากยุงตัวร้าย ไข้เลือดออกระบาด ในโคราช ป่วยแล้ว 906 ราย พบมากกลุ่มอายุ10-14 ปี

ไข้เลือดออก บางคนเดินเข้าโรงพยาบาลไปนอนรักษาง่ายๆ ไม่กี่วันก็กลับบ้าน แต่บางคนสามารถมีอาการหนักจนถึงขั้นเข้าห้องไอซียู ให้เลือด ให้น้ำเกลือ หากร่างกายอ่อนแอจนไม่สามารถต้านทานไหว หรือเข้าสู่ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด ก็อาจเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่วันได้เช่นกัน

ปัจจุบันไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาด้านสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศไทย เพราะแต่ละปีมีผู้ป่วยจากทุกภาคเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี และโรคนี้มักระบาดมากในฤดูฝนเพราะมียุงลายชุกชุม

ไข้เลือดออก คือ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเด็งกีซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง มียุงลายเป็นพาหะนำโรค กล่าวคือ ยุงลายจะกัดคนที่เป็นโรคไข้เลือดออกก่อนแล้วจึงไปกัดคนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นการแพร่เชื้อให้คนอื่นๆ ต่อไป

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมายังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา เปิดเผยว่า จากข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึงปัจจุบัน (17 พ.ค.) ในพื้นที่นครราชสีมาพบผู้ป่วยไข้เลือดออกแล้ว จำนวน 906 ราย มีเสียชีวิต 1 ราย โดยอำเภอที่มีอัตราผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงที่สุด คือ อำเภอโนนไทย รองลงมา คือ อำเภอโนนสูง และอำเภอโชคชัย

กลุ่มผู้ป่วยที่พบมากที่สุด เป็นกลุ่มเด็กอายุ 10-14 ปี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา ได้มีมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออกตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการควบคุมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน เพื่อป้องกันไม่ให้โรคไข้เลือดออกระบาดซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้

อย่างเช่นที่ วัดหนองไผ่ล้อมหนองนาโคก ตำบลโนนทองหลาง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ ได้นำประชาชนในพื้นที่จัดกิจกรรม รวมมวลชน Big Cleaning Day เก็บกวาดทั้งอำเภอเพื่อเธอปลอดภัยจากไข้เลือดออก เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ โดยได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อม กำจัดขยะ และภาชนะที่มีน้ำขังเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย