เทคนิคการกำจัด โรค แมลง เพลี้ย ที่มากวนใจพืชตระกลูถั่ว

หลายคนเคย สงสัยไหมว่าเวลาเราปลูกถั่ว มักจะมีมด แมลง เพลีย มาเกาะตาม กิ่ง ก้าน ใบ วันนี้เราจะมาพาทุกคนไปรู้จักเพลี้ยและแมลง และวิธีการกำจัด พร้อมกันนี้เราจะพาไปรู้จักกับโรคที่มักเกิดขึ้นกับถั่ว พร้อมมีวิธีการปป้องกัน ไปดูกันเลยดีกว่าค่ะ 

เพลี้ยอ่อนถั่ว (Cowpea aphids, Groundnut aphid)

ตัวเต็มวัยมีทั้งชนิด มีปีกและไม่มีปีก ตัวอ่อนมีสีน้ำตาลแดง เมื่อเป็นตัวเต็มวัยมีสีเข้ม จนถึงดำ cornides สีดำ ดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ยอดอ่อน ดอก และผักถั่ว ทำให้ดอกร่วง เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสสู่พืชด้วย มัก พบแมลงตัวห้ำโดยเฉพาะตัวอ่อนด้วงเตาสีขาวของด้วงเต่าซิมนัส (IScymnus ladybird beetle, Scymnus sp.)ตัว อ่อนด้วงเตาสีดำลายของ ด้วงเต่าลายหกจุด (Six-spot ladybird, menochilus sexmaculatus และตัวเต็มวัยแมลงวันก้นขน (Tachinid fy) ซึ่งเป็นแมลงตัวเบียน เป็นต้น

การป้องกันกำจัด

พ่นด้วยสารอิมิคาโคลพริด อีมาเม็กติน แบนโซเอท หรือพิโพรนิล

โรคไวรัสใบด่างถั่วฝักยาว (Cowpea aphidborne mosaic virus)

อาการสีเขียวเข้มสลับ เหลืองใบด่างเป็นทาง เป็นแถบ ใบอ่อนที่แสดงอาการ รุนแรงจะมีสีเหลืองจนเกือบไม่มีสีเขียวปนเลย ใบบิด ม้วนงอ ทำให้เสียผลผลิตไปมาก เชื้อไวรัส มีเพลี้ย อ่อนถั่วเป็นแมลงพาหะนำเชื้อมาสู่พืช

โรคไวรัสใบด่างถั่วเขียว

ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส (Mungbean yellow mosaic virus) อาการใบด่าง สีเหลืองขยายออกชัดเจนในใบอ่อน ใบบิดเบี้ยวและ ไม่เจริญตามปกติ เส้นใบถั่วเขียวที่ด้านล่างของใบ อาจมีลักษณะนูนเป็นลูกคลื่น มีเพลี้ยอ่อนถั่วเป็น แมลงพาหะเช่นเดียวกัน

ผีเสื้อหนอนถั่วสีน้ำเงิน (The peablue, Gean butterflyl)

หนอนที่โตเต็มที่มีลักษณะคล้ายหอยทาก หรือปลิง มีสีเขียว ชอบ ชอบเจาะกินเกสรอยู่ในดอกถั่ว เมื่อ หนอนโตขึ้นจะเจาะเข้ากินส่วนของเมล็ดอ่อนในฝักถั่ว ตัวเต็มวัยเป็นผีเสื้อกลางวันที่ปีกด้านบนมีสีน้ำเงิน

การป้องกันกำจัด

ก่อนปลูกควรไถพรวนและตกดินเพื่อกำจัดดักแด้ของแมลงที่หลงเหลืออยู่ การใช้เชื้อ แบคที่เรีย (6T) Gacillus thuringiensis เช่น เซนทารี่ หรือฟลอร์แบค หรือพ่นด้วยสารไพรีทรอยด์สังเคราห์

หนอนเจาะฝักลายจุด (Bean pod-borer)

หนอนมีลักษณะลายๆ พบกัดกินยอดดอกถั่ว และกินเมล็ดในฝักอ่อนถั่วของพืชตระกูลถั่วหลายชนิด นอกจากกินแล้วยังถักใยดึงยอดถั่วเข้าหากันเพื่อหลบซ่อนตัว หนอนที่ระบาดทำลายในระยะดอกทำให้ดอกเสีย หายมาก หนอนมักเจาะเข้าไปกินในถั่วที่ติดฝักแล้ว

การป้องกันกำจัด

เช่นเดียวกับผีเสื้อหนอนถั่วสีน้ำเงิน คือ ก่อนปลูกควรไถพรวนและตกดินเพื่อกำจัดดักแด้ของแมลงที่หลงเหลืออยู่ การใช้เชื้อ แบคที่เรีย (6T) Gacillus thuringiensis เช่น เซนทารี่ หรือฟลอร์แบค หรือพ่นด้วยสารไพรีทรอยด์สังเคราห์

หนอนม้วนใบถั่วลายเข้ม

แมลงชนิดนี้เดิมรู้จักกันดีในชื่อสกุล Lamprosema ตัวหนอนมีสีจางกว่าหนอนม้วนใบถั่วอินเดีย ตัวเต็มวัยมีพื้น ปีกสีน้ำตาลแดง หรือเหลืองเข้ม แถบสีดำกว้าง ค่อนข้างเด่นชัด ผีเสื้อมีขอบปีกสีดำกว้าง มักพบในถั่วเหลือง และถั่วเขียว เป็นตัน

การป้องกันกำจัด

เช่นเดียวกับผีเสื้อหนอนถั่วสีน้ำเงิน คือ ก่อนปลูกควรไถพรวนและตกดินเพื่อกำจัดดักแด้ของแมลงที่หลงเหลืออยู่ การใช้เชื้อ แบคที่เรีย (6T) Gacillus thuringiensis เช่น เซนทารี่ หรือฟลอร์แบค หรือพ่นด้วยสารไพรีทรอยด์สังเคราห์

หนอนกระทู้ผัก (Common cutuorm)

แม่ผีเสื้อวางไข่เป็น กลุ่ม โดยมีขนจากตัวแม่ผีเสื้อปกคลุมไว้ มื่อหนอนฟักเป็นตัวจะแทะกินผิวใบถั่วจนเหลือแต่เยื่อผิวใบขาวๆ หนอนโตกัดกินได้ทั้งใบ ดอก ยอดและฝักอ่อน วงจรชีวิตของหนอนกระทู้ผัก ระยะไข่ 3-4 วัน หนอน 10-14 วัน ดักแด้ 7-10 วัน และตัวเต็มวัย 7-10 วัน

การป้องกันกำจัด

พ่นด้วยสปิโนแซด หรืออีมาเม็กติน เบนโซเอต

ขอบคุณข้อมูล รูปภาพ google