เทคนิคการป้องกันกำจัดหญ้าวัชพืชด้วยหญ้าวัชพืช

การทำสวนมะนาวแบบปลูกลงดินนั้นปัญหาหลักที่ต้องประสบพบเจอคือหญ้าวัชพืชต่างๆ เพราะรอบๆ ทรงพุ่มของต้นมะนาวนั้น อุดมสมบูรณ์ด้วยแร่ธาตุอาหารต่างๆรวมทั้งระบบการให้น้ำที่เหมะสม ดังนั้นวัชพืชหญ้าต่างๆ จะขึ้นปกคลุมอย่างรวดเร็ว โดยทั่วไปการป้องกันกำจัดจะนิยมทำกันอยู่ 2 วิธีคือ ถากด้วยจอบ

และใช้ยากำจัดหญ้า โดยแต่ละวิธีจะมีข้อเสียเช่นหากไปถากออกจะทำให้กระทบต่อระบบรากหรือถากถูกรากของมะนาวขาดเสียหายไปด้วย หรือการใช้ยากำจัดหญ้าจะมีสารตกค้างหรือพลาดไปโดยใบมะนาวเสียหายได้ ในเรื่องสาระน่ารู้เรื่องนี้ขอแนะนำ การป้องกันกำจัดหญ้าวัชพืชด้วยหญ้าวัชพืช

โดยการใช้เศษหญ้าหรือวัชพืช หรือฟางข้าวก็ได้ มาทำการคลุมรอบๆ ทรงพุ่ม แต่ห้ามคลุมชิดกับโคนมะนมาวโดยห่างจากต้นรัศมีประมาณ 20 เซนติเมตร เพื่อให้ดินบริเวณโคนต้นได้มีโอกาสถูกส่องด้วยแดด และจะไม่เป็นที่สะสมของโรงต่างๆ หญ้าที่โดนปกคลุมด้วยเศษวัชพีชจะแห้งตายไปเองหรือหญ้าไม่จะไม่สามารถขึ้นหรือเจริญเติบโตได้อีกต่ออีกต่อไปเนื่องจากไม่มีแดดส่งถึงพื้นดินบริเวณนั้นได้

และข้อดีที่ได้อีกอย่างคือดินรอบๆบริเวณจะมีความชื้นสูงตลอดเวลา แต่สิ่งสำคัญที่ต้องเน้นคืออย่าคลุมให้ชิดทรงพุ่มเด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะมีผลเสียมากกว่าผลดีสำหรับมะนาวที่เรารัก