แมลงดีที่ควรมีในสวน แมลงก็มีประโยชน์! ช่วยกำจัดศัตรูพืช หน้าตาเป็นแบบนี้เลย

วันนี้เราจะพามาดูแมลงดี ที่ควรมีติดสวนกันค่ะ บอกเลยนะคะ ถึงน้องจะน่ากลัว แต่ทำประโยชน์ให้กับเราเยอะมาก อย่าทำร้ายน้องเลย มาดูกันค่ะ

แมลงหางหนีบ เป็นแมลงที่อาศัยตามร่องไม้ ใต้กองใบไม้ เปลือกไม้ หรือบริเวณที่มีความชื้น มักออกหากินเวลากลางคืน ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลงหางหนีบทำลายเหยื่อ ที่เป็นหนอน โดยใช้แพนหางที่มีลักษณะคล้ายคีมหนีบตัวหนอน จากนั้นใช้ปากกัดกิน

แต่ถ้าเป็นไข่ของแมลงศัตรูพืช หรือศัตรูพืชที่เป็นเพลี้ยจะใช้ปากกัดกินโดยตรง อาหารของแมลงหางหนีบ เช่น เพลี้ยอ่อนชนิดต่างๆ หนอนเจาะลำต้นข้าวโพด หนอนกระทู้ข้าวโพด หนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะเปลือกลำต้นลองกอง หนอนกออ้อย แมลงดำหนามมะพร้าว ไข่และหนอนของด้วงกุหลาบ เป็นต้น

การเลี้ยงและขยายพันธ์

แมลงหางหนีบ นำแมลงหางหนีบตัวเต็มวัยเพศผู้และเพศเมียจำนวน 50 ตัว ที่เก็บจากธรรมชาติมาเลี้ยง ในกล่องพลาสติกทรงกลมภายในบรรจุดินและวัสดุที่ใช้ผสม เช่น ดิน แกลบดำ และขุยมะพร้าว

อัตราส่วน 2 : 1 : 1 พ่นน้ำให้ชื้น ให้เพลี้ยอ่อนหรือแมลงศัตรูพืชอื่นๆเป็นอาหาร หรือใช้อาหารแมวบดละเอียดเพื่อเป็นอาหารของแมลงหางหนีบ ใส่สำลีชุบน้ำในกล่อง พลาสติกเล็กๆ ควรเปลี่ยนอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง และรักษาความชื้นดินและวัสดุผสมให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา

การนำไปใช้ประโยชน์

แมลงหางหนีบสามารถกินไข่ ตัวอ่อน และหนอนของแมลงชนิดต่างๆ เป็นอาหาร โดยแมลงหางหนีบ 1 ตัว สามารถกินตัวหนอนได้ 6 – 10 ตัวต่อวัน หรือเพลี้ยอ่อนชนิดต่างๆ ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

การนำไปปล่อยควบคุมศัตรูพืชในสภาพไร่ โดยทั่วไปใช้ในอัตราไร่ละ 1,000 ตัว ปล่อยช่วงเย้นให้กระจายทั่วแปลง โดยในแปลงควรมีความชื้นและแหล่งหลบอาศัยได้

ขอบคุณข้อมูล: Cha Tisol