“กลับบ้านไปทำการเกษตร” ต้องเตรียมตัวอย่างไร

สิ่งที่ต้องมี หรืออย่างน้อยที่สุดที่ต้องทำ สำหรับการ “กลับบ้าน”ไปทำการเกษตรแบบยั่งยื่นการเกษตรใครก็ทำได้ แต่ทำให้ประสบความสำเร็จ กลับไม่ใช่ใครก็ได้ที่มาทำ จากความคิดของพวกเราชาว “สวนกินได้” สรุปมาให้อ่านกันแบบง่ายๆแต่มันไม่ง่ายอย่างที่คิด คุณต้องมีอะไรบ้าง เรา”ต้องบอกกับคุณจริงๆ”

เกษตรกรเป็นอาชีพที่ยากลำบาก หลังต้องสู้ฟ้า หน้าต้องสู้กับดิน สิ่งที่จะทำให้คุณผ่านความลำบากเหล่านี้มีอยู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือ “ใจรัก” รักที่จะทำ รักที่จะรอ รักที่จะลุกขึ้นจากความล้มเหลว และมองไปถึงความสำเร็จ อาชีพทุกอาชีพมีเกียรติ และอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีเกียรติมาก ที่ทำให้ทุกคนได้”อิ่ม”มีแรงที่จะทำอาชีพของแต่ละคน

“ที่ดิน” คือต้นทุนที่แพงที่สุดของอาชีพเกษตรกร การปลูกพืชหรือเลี้ยงสัตว์บางชนิด ใช้ระยะเวลายาวนาน ต้นทุนของที่ดินและเวลายิ่งเป็นสิ่งที่ต้องคิดให้เยอะ การที่ต้องเช่าเพราะไม่มีที่ดิน ต้องคิดให้มากเพราะข้อจำกัดเหล่านี้ ถ้าใครมีแล้วขอพ่อ ขอแม่ แล้วมาต่อกันเลย

เกษตรกรคือนักวิทยาศาสต์แบบหนึ่ง เป็นศาสตร์กับการอยู่กับธรรมชาติ อยู่กับดิน อยู่กับน้ำ อยู่กับลม อยู่กับฝน การเข้าใจธรรมชาติ เกี่ยวกับฤดูกาล แหล่งน้ำ ทิศทางแดด ลม เป็นความรู้พื้นฐานที่เกษตรกรพึงมี การบริหารจัดการ โคก หนอง นา พื้นที่น้ำท่วมถึง และการจัดการน้ำเมื่อถึงฤดูแล้ง รายละเอียดเรื่องธรรมชาติเหล่านี้ที่เราต้องทำความรู้จักมันอย่างลึกซึ้ง

เมื่อเทคโนโลยีทางการเกษตรเข้ามาแทน แรงงาน ข้อจำกัดทางเวลา และการลงทุนเทคโนโลยีต่างๆ ได้แก่
•เทคโนโลยีทางชีวภาพ เกี่ยวกับ ดิน เมล็ด ปุ๋ย
•เทคโนโลยีเกี่ยวกับจักรกลการเกษตรที่จะเข้ามาทุ่นแรง
•เทคโนโลยีเกี่ยวกับการควบคุมสภาพแวดล้อม ทางด้าน ความชื้น อุณหภูมิ แสงแดด และน้ำ
•เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว การแปรรูปผลผลิต การเก็บรักษา และการขนส่ง
•เทคโนโลยีเกี่ยวกับสัตว์และอาหารสัตว์ ที่ต้องทำควบคู่กับการเกษตรแบบเพาะปลูก พวกนี้คือตัวแปรที่จะทำให้การผลิตของเราประสบความสำเร็จ

การวางแผน คือ การวางเป้าหมาย เป้าหมายของการผลิตที่จะทำให้มีกำไร เป้าหมายของเวลาสัมพันธ์กับสิ่งที่เราทำ เป้าหมายของการใช้ที่ดินของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุด คำว่า Masterplan หรือ ผังแม่บท อาจดูไกลตัวสำหรับเกษตรกร แต่มันจะใกล้เข้ามาจนเราขาดมันไม่ได้ ถ้ายังไม่เห็นภาพปรึกษาเราได้

เฮ้ย เกษตรกรต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยเหรอ? ต้องมีครับ ต้องมีมากด้วย ผมขอยืนยัน การเรียนรู้แนวคิดใหม่ๆในการทำการเกษตรแบบต่างๆ การหาพันธ์พืชที่เป็นที่ต้องการของตลาด แต่ต้องไม่ล้นตลาด การหาความแตกต่างจากเกษตรกรทั่งไป คือกุญแจของความสำเร็จอย่างแท้จริง เชื่อเถอะ!

ต้องมีตลาดด้วยครับ ถ้าเกษตรกรสมัยใหม่ไม่ต้องการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง ต้องทำตลาดเอง ไม่ว่าจะเป็น ตลาดแถวบ้าน ตลาดใหญ่ โมเดิร์นเทรดใหม่ๆหรือแม้กระทั่งตลาดตรงกับตัวลูกค้าโดยตรงเลยแล้วต้องทำยังไง?หน้าต่อไปเลย

ออนไลน์ Internet of Thing คืออนาคตของเกษตรกร ถ้าคุณมีมือถือ และไม่ได้ใช้โทรเข้าออกอย่างเดียวเหมือนแต่ก่อน นั่นแหละคือจุดเปลี่ยนของอาชีพเกษตรกร ผมไม่ได้มายุคุณนะ อนาคตต่างหากที่มายั่วคุณ

เครดิต สวนกินได้ https://www.facebook.com/byArea21st/