รายได้งาม! เกษตรกรโคราชปลูกแตงกวาน้ำหยด ขายได้เดือนละแสน

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63 ผู้สื่อข่าวได้รายงานว่า สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้ส่งผลกระทบกับเกษตรกรทำให้ไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ เพราะขาดแคลนน้ำทำการเกษตร ประกอบกับ สถานการณ์เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาด ทำให้เกษตรกรหลายรายต้องหันไปประกอบอาชีพเสริมหารายได้มาจุนเจือครอบครัว

นางมานัด ตาดไธสง อายุ 53 ปี เกษตรกรบ้านจอมศรี หมู่ที่ 4 ตำบลงิ้ว อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ได้ใช้พื้นที่นาจำนวน 2 ไร่ ปลูกแตงกวาระบบน้ำหยด โดยลงทุน 40,000 บาท ซื้อเมล็ดพันธุ์และเป็นค่าแรงงาน ใช้ระยะเวลาเพาะปลูกเพียง 45 วัน ก็สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ ซึ่งส่งขายตลาดเทิดไทยในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท

ทั้งนี้ จะเก็บแตงกวาส่งขายวันละ 800-900 กิโลกรัม ได้เงินวันละ 8,000-9,000 บาท และสามารถเก็บขายได้ต่อเนื่องประมาณ 20 วัน หรือ ประมาณ 9-10 ตัน ทำให้มีรายได้เฉลี่ยถึงเดือนละ 90,000 -100,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายทั้งหมด จะมีกำไรเฉลี่ยประมาณ 50,000-60,000 บาท ต่อเดือน

ซึ่งเป็นรายได้ที่ดีกว่าการทำนาปลูกข้าวหลายเท่าตัว ทำให้มีรายได้งามเลี้ยงครอบครัวในช่วงไวรัสโควิด-19 ระบาด