ครม. ไฟเขียวลดค่าน้ำประปา เม.ย.-มิ.ย. นี้ เว้นตัดน้ำ 6 เดือน

ครม. เคาะมาตรการใช้น้ำฟรี 10 ลูกบาศก์เมตร หากใช้เกินลด 20% นาน 3 เดือน พร้อมคืนเงินประกันใช้น้ำ-ขยายเวลาการชำระค่าน้ำ งดถอดมาตรวัด 6 เดือน

นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุม คณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนผู้ใช้น้ำประปาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ซึ่งเป็นมาตรการเพิ่มเติม ดังนี้

มาตรการของการประปานครหลวง ประกอบด้วย

1. ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท เริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายน-มิถุนายนนี้ (ใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม)

– กรณีที่ 1 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้อยกว่าหรือเท่ากับ 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นจัดเก็บค่าน้ำประปา ค่าบริการรายเดือน และค่าน้ำดิบ

– กรณีที่ 2 ผู้ใช้น้ำที่ใช้น้ำมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ยกเว้นค่าน้ำประปาสำหรับน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตรแรก และส่วนที่ใช้เกินลดค่าน้ำในอัตรา 20%

2. คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 ที่พักอาศัย ประเภทที่ 2 ธุรกิจ ราชการรัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม และอื่นๆ

3. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-Eleven, เทสโก้ โลตัส, บิ๊กซี และ CenPay เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายน

4. ยกเว้นการตัดน้ำประปาทั้งชั่วคราวและถาวร (งดผูกลวดและถอดมาตรน้ำ) เป็นเวลา 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม – 30 กันยายนนี้

ด้านมาตรการของการประปาส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

1. ลดค่าน้ำประปาให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภท ในอัตรา 20% ยกเว้นผู้ใช้น้ำส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจลดค่าน้ำประปาในอัตรา 3% (ไม่รวมค่าบริการรายเดือน) เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน-มิถุนายนนี้

2. ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปาเป็นเวลา 3 เดือน เมื่อชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสและ 7-Eleven ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน – 30 มิถุนายนนี้ และที่เทสโก้ โลตัส และบิ๊กซี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายนนี้

3. ขยายเวลารับชำระผ่านตัวแทนรับชำระค่าน้ำประปาจากภายใน 10 วันเป็นภายใน 20 วัน เป็นเวลา 3 เดือน (ใบแจ้งค่าน้ำเดือนเมษายน-มิถุนายนนี้)

ทั้งนี้ จากการดำเนินการตามมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้น้ำประปา คิดเป็นวงเงิน 6,077 ล้านบาท แบ่งเป็นลดค่าน้ำประปา 3 เดือน รวม 2,110 ล้านบาท ขยายเวลาการชำระค่าน้ำประปา 2 เดือน 340 ล้านบาท คืนเงินประกัน 3,518 ล้านบาท และยกเว้นค่าธรรมเนียมในการชำระค่าน้ำประปา 109 ล้านบาท

ขอบคุณข้อมูล THE STANDARD