ตราตรึงในหัวใจ และความทรงจำชาวไทย ไม่ลืมเลือน สายตาอันห่วงใย พสกนิกรชาวไทย

จากเมื่อปี ๒๕๕๔ ได้เกิดเหตุการณ์ น้ำท่วมครั้งใหญ่ น้ำท่วมอยู่ในหลายพื้นที่ ของประเทสไทย ไม่เว้นแม้แต่ในกรุงเทพ ซึ่งพ่อหลวง ร.๙ ทรงห่วงใยพสกนิกรเป็นอย่างยิ่ง

นายธรรมนูญ นาคสุข ได้ตั้งกระทู้เกี่ยวเนื่อง กับพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กับสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครว่า พระองค์ทรงปรับห้องประทับพักผ่อน มาเป็นห้องทรงงาน เพื่อพระราชทาน แนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วม

โดย นายแพทย์ธีรวัตฒน์ กุลทนันทน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รายงานสถานการณ์น้ำ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ซึ้งมีข้อมูลทั้งในส่วนของโรงพยาบาลศิริราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับ การทอดพระเนตรริมแม่น้ำเจ้าพระยาบ่อยครั้ง “จะหลับลงได้อย่างไร ในเมื่อประชาชนไม่มีที่จะนอน” พระราชกระแสรับสั่ง พระบาทสมเเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่๙

นอกจากนี้ นายแพทย์ธีรวัฒน์ ยังกล่าวอีกด้วยว่า ส่วนน้ำท่วมชุมชนคลองบางกอกน้อย พระบาทสมเเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่านทรงห่วงใยเช่นกัน เห็นได้จากโครงการพระราชดำริ เรื่องแก้ไขปัญหาจราจร ยังครอบคลุมเรื่องการระบายน้ำ ในพื้นที่ด้วย พระบาทสมเเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ท่านทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยเสมอ

ทรงทราบถึงความเดือนร้อน และยังทรงงานตลอดเวลา ชั้น ๑๖ โรงพยาบาลศิริราช ทรงปรับห้องประทับผักผ่อน มาเป็นห้องทรงงานส่วนพระองค์ พระราชทานพระราชดำริแก้ปัญหาน้ำท่วมในครั้งนั้น