ลงทะเบียน เงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. ทำง่ายๆ ผ่านมือถือ ไม่ได้เป็นสมาชิก ธ.ก.ส. ก็กู้ได้

ลงทะเบียน ธ.ก.ส. เงินกู้ฉุกเฉิน พร้อมให้กู้เงิน 10,000 บาท วันที่ 2 สำหรับขั้นตอนรับสิทธิ์ไม่ยุ่งยาก เพียงกรอกไม่กี่ข้อผ่านไลน์ แล้วรอรับเงิน จากกรณี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดให้ประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส “โควิด-19” กู้เงินฉุกเฉิน วงเงินสูงสุด 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.10% ผ่อนชำระนาน 24 เดือน โดยเปิดลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ BAAC Family เท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป

โครงการสินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส โควิด-19
1 สมัคร Line official BAAC Family โดยค้นหาเพื่อนด้วย ID : baacfamily เท่านั้น
2 เลือกเมนู COVID-19 ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือจาก ธ.ก.ส.

ขั้นตอนการลงทะเบียน แสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ (กรณีเป็นลูกค้า ธ.ก.ส.)
1 กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองและข้อมูลบุคคลที่ติดต่อแทนได้ โดยจะให้กรอกซ้ำ 2 ครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง
2 บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
-เลือกวงเงินขอสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
-เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
-เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน /ราย 6 เดือน
-เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือ หักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
-เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
-ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

3 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน
-ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
-กดยืนยันการลงทะเบียน
-ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

4 รอการนัดหมายจากธนาคาร
ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน แสดงความประสงค์ขอสินเชื่อ (กรณีไม่เป็นลูกค้า ธ.ก.ส.)
1 ให้กรอกเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์มือถือตนเองก่อน
เนื่องจากท่านยังไม่เป็นลูกค้าเงินกู้กับธนาคาร ระบบจะให้กรอกข้อมูลบุคคลอื่นที่ติดต่อแทนได้ ดังนี้ หมายเลขบัตรประชาชนของสมาชิกในครอบครัวของท่านที่เป็นลูกค้าเงินกู้กับ ธ.ก.ส. หรือ บุคคลอ้างอิงอื่นๆ โดยให้ระบุ ชื่อ-สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของบุคคลอ้างอิง

2 บันทึกข้อมูลส่วนตัว
กรอกข้อมูลส่วนตัวของท่าน ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ (กรณีที่ท่านมีบัญชีเงินฝากกับ ธ.ก.ส. อยู่แล้ว ระบบจะบันทึกข้อมูลนี้ให้โดยอัตโนมัติ และข้ามไปบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพแทน)

3 ระบุข้อมูลการประกอบอาชีพปัจุบัน

4. บันทึกข้อมูลการขอสินเชื่อและงวดชำระ

เลือกวัตถุประสงค์การขอสินเชื่อ
-เลือกวงเงินขอสินเชื่อ สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท
-เลือกบัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้รับเงินกู้ โดยระบบจะแสดงเลขบัญชีเงินฝากของท่านให้เลือก
-เลือกความประสงค์ชำระหนี้ เป็นงวดรายเดือน/ราย 3 เดือน / ราย 6 เดือน
-เลือกวิธีการส่งชำระหนี้ ชำระด้วยตนเอง หรือ หักผ่านบัญชีเงินฝากของ ธ.ก.ส. โดยอัตโนมัติ
-เลือกแหล่งที่มาแห่งรายได้ที่สามารถนำมาชำระเงินกู้
-ธนาคารจะส่งข้อมูลการลงทะเบียนให้สาขาที่ท่านสังกัดเป็นลูกค้าผู้กู้อยู่เพื่อทำการนัดหมาย (ไม่สามารถเลือกสาขาอื่นได้)

5 ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการลงทะเบียน
-ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยืนยัน
-กดยืนยันการลงทะเบียน
-ระบบจะส่งหมายเลขอ้างอิงการลงทะเบียนให้ท่านทาง SMS

6 รอการนัดหมายจากธนาคาร
ธนาคารจะแจ้งการนัดหมายทาง SMS ตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านที่แจ้งไว้ โดยจะเริ่มนัดหมายตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 เป็นต้นไป

ทางด้าน นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกรและครอบครัวของเกษตรกร

ทั้งนี้ หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน LINE Official BAAC Family ตั้งแต่ 09.00 น. พบว่ามีการขัดข้องเล็กน้อยเท่านั้นไม่ถึงกับระบบล่ม และล่าสุดมียอดผู้ลงทะเบียนเงินกู้ฉุกเฉิน ธ.ก.ส. และได้รับอนุมัติแล้ว ณ วันที่ 15 เม.ย. 2563 จำนวน 6,000 ราย วงเงินกู้ 60 ล้านบาท

ที่มา ธ.ก.ส. / ไทยรัฐ