น้ำประปาขอคืนเงินประกันได้! ช่วยเยียวยาผลกระทบโควิด19

การประปาส่วนภูมิภาคและการประปานครหลวงแจ้งว่า สามารถขอคืนเงินประกันการใช้น้ำประปาได้ สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด-19 โดยจะเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น

เงินประกันการใช้น้ำตามขนาดมาตรวัดน้ำ

มาตรขนาด 1/2 นิ้ว เงินประกัน 400 บาท

มาตรขนาด 3/4 นิ้ว เงินประกัน 600 บาท

การประปาส่วนภูมิภาค สำหรับพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ เริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียน วันที่ 15 เมษายน 63 เป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

1.เว็บไซต์ : https://www.pwa.co.th/

2.แอปพลิเคชั่น PWA1662

3.Line Official @PWAThailand (มี@ด้วย)

ขั้นตอนลงทะเบียนดังนี้

1.กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขผู้ใช้น้ำ, หมายเลขบัตรประชาชน

2.ทำตามขั้นตอนให้ครบถ้วน

3.รอ SMS ตอบกลับแจ้งผล

4.รับเงินตามช่องทางที่ระบุ

(ขอบคุณรูปภาพจากเพจ : การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่)

การประปาส่วนภูมิภาคจะเริ่มดำเนินการคืนเงินวันที่ 5 พฤษภาคม 63 เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1662

(ขอบคุณรูปภาพจากเพจ : การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่)

การประปานครหลวง สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ, นนทบุรี, สมุทรปราการ เริ่มเปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์และลงทะเบียนต้นเดือนพฤษภาคม 63 (รอประกาศอีกที) ผ่านช่องทางออนไลน์ดังนี้

1.เว็บไซต์ : www.mwa.co.th

2.แอปพลิเคชั่น MWA onMobile

3.ช่องทางอื่นๆ

ในส่วนของขั้นตอนลงทะเบียนรอประกาศอย่างเป็นทางการอีกที สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1152

นอกจากนี้ยังมีมาตราการช่วยเหลืออื่นเพิ่มเติมคือ

1.ลดค่าน้ำประปา 3 % ให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา 3 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563

2.ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปา สำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรม และกิจการที่ให้เช่าพักอาศัย โดยไม่คิดดอกเบี้ย และสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 6 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาของเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2563

(ขอบคุณรูปภาพจากเพจ : การประปานครหลวง กปน.)

ขอบคุณข้อมูล : การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่

ขอบคุณข้อมูล : การประปานครหลวง กปน.