ข้อปฏิบัติขณะ รอกราบหลวงตาขณะท่านจาริกธุดงค์

สวัสดีครับวันนี้ก็มีความรู้ดีๆสำหรับลูกศิษย์ที่ชื่นและศรัทธาในหลวงตาบุญชื่น ซึ่งแน่นอนว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าวิธีการกราบและสักการะหลวงตานั้นมีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติอย่างไรบ้างเพื่อที่จะไม่ให้เป็นบาปติดตัวกับ พุทธศาสนิกชนที่ศรัทธาในหลวงตาบุญชื่น

ข้อปฏิบัติของญาติธรรมผู้ศัทธาที่ควรปฏิบัติต่อ หลวงตาบุญชื่น ปัญญาวุฒิโท พระธุดงค์สายป่า
1 ห้ามถ่ายรูปขณะหลวงตาบุญชื่นพิจารณาอาหาร ขณะท่านฉันภัตราหาร หรือขณะฉันน้ำ
2 ห้ามถ่ายรูปขณะหลวงตาบุญชื่นจำวัด(นอน)
3 ห้ามถ่ายรูปขณะหลวงตาบุญชื่นสรงน้ำ (อาบน้ำ) และเปลี่ยนจีวร
4 ห้ามถ่ายรูปขณะหลวงตาบุญชื่นทำธุระส่วนตัว เว้นเสียแต่ท่านอนุญาต

อิริยาบทของอริยะสงฆ์ทั้ง 4 ข้อนี้ ถ้าหลวงตาหลวงตาบุญชื่นท่านไม่อนุญาตนั้นจะเป็นปาบกรรมติดตัวต่อเหล่าพุทธศาสนิกชน โดยสุจริต (ไม่รู้ตัว) ฉะนั้นไม่ควรละเมิด หรือหากไม่มั่นใจก็แนะนำให้ถาม ลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงตาบุญชื่น

สำหรับข้อปฏิบัติ ของการรอนมัสการหรือรอกราบไหว้หลวงตาขณะที่หลวงตาเดินธุดงค์ผ่านนั้น เราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างเพื่อที่จะได้พร้อมเพียงกันและมี อะไรบ้างที่เป็นข้อห้ามปฏิบัติซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนจะยังไม่ทราบ Admin ก็จะ ขออธิบายดังนี้

ข้อปฏิบัติที่ 1 หลวงตาหลวงตาบุญชื่น ท่านไม่รับปัจจัย ฉะนั้น!! ท่านจะไม่เหยียบ ไม่เคาะกระเป๋าตัง หรือธนบัตร (ญาติโยมควรเก็บกระเป๋าไว้ด้านหลัง) ให้เรียบร้อย ไม่ควรที่จะเอามาวางไว้ข้างลำตัวหรือข้างหน้าเพราะอาจจะทำให้หลวงตาบุญชื่นเดินสะดุดหกล้มได้รับอันตรายได้

ข้อปฏิบัติที่ 2 หลวงตาบุญชื่นท่านไม่เหยียบเสื้อหรือผ้าที่มีตัวหนังสือ โลโก้ตราสถาบัน ชื่อร้านต่างๆ ที่มีอักษรภาษาไทย ฉะนั้นญาติโยมไม่ควรที่จะนำเสื้อผ้าที่มีตัวโลโก้ตราสถาบันและ ภาษาไทยต่างๆนำมาวางให้ท่านเหยียบ เพราะจะทำให้เป็นบาปติดตัวทานได้

ข้อปฏิบัติที่ 3 หลวงตาบุญชื่น ท่านจะไม่เคาะ ไม่เหยียบ ลอตเตอรี่ กุญแจรถ โฉนดที่ดินหรือเอกสารต่างๆ ที่มีตัวหนังสือ หรือมีตราครุฑ (ข้อ 1 ถึงข้อที่ 3 ข้อนี้ คือข้อที่หลวงตาบุญชื่นท่านปวารณาไว้)

ข้อปฏิบัติที่ 4 นั่งตัวตรงไม่ก้มกราบหลวงตา ไม่จับเท้า ไม่จับขา (เพราะถ้าก้มตัวต่ำจะทำให้หลวงตาท่านต้องโน้มตัวลงตาอาจทำให้หลวงตาท่านเสียการทรงตัวและอาจทำให้ท่านล้มได้ เนื่องจาก ไหล่ซ้ายหลวงตาสะพายบาตร ไหล่ขวาสะพายย่าม)

ข้อปฏิบัติที่ 5 ถ้ามีผ้าปูให้หลวงตาเหยียบไม่ควรนั่งทับหรือชิดผ้าผืนที่ให้ท่านเหยียบ ควรนั่งห่างประมาณ 1 ศอก (ผ้าไม่ควรเป็นเสื้อที่มีซิปเพราะหลวงตาท่านเดินเท้าเปล่าอาจทำให้ท่านบาดเจ็บได้) แต่ทางที่ดีไม่ควรนำผ้ามาวางให้หลวงตาเดินเหยียบจะเป็นการดีที่สุด